DOGGERLAND-NO SADNESS NO FAREWELL(CD-GAMMALTHEA RECORDS)

 

Denna grupp består tydligen av svenske Anders Ådin och engelsk-norske Richard Burgess och det är troligtvis folkmusik av något slag detta handlar om. Inledningsvis en norsk visa som jag inte uppskattar så mycket utan jag tror att jag vill ah detta på engelska. Det blir mycket bättre och mer den typen av musik som jag trodde det skulle vara. Trevlig folkmusikaktig musik fast i den lugnare stilen men som helhet är det nog mer en nordisk folkmusikskiva än att det är en irländska dito. Välspelat men kanske inte en skiva som åker på varje dag men som sagt kvalité rakt igenom. Det blandas mellan sånger med sång och instrumentella diton… 11/4-2017


******

DOGGERLAND-NO SADNESS NO FAREWELL(CD-GAMMALTHEA RECORDS)

This group consists apparently the Swede Anders Ådin and English-Norwegian Richard Burgess and it is unlikely folk music of any kind, this is all about. Initially, a Norwegian song that I do not appreciate that much, but I think I want to sing this in English. It will be much better and the kind of music that I thought it would be. Nice folk-like music firmly in the quiet style but as a whole it is probably more of a Nordic folk music disc than it is an Irish ones. Well played but perhaps not an album that goes on every day but that said quality throughout. They mix between songs with vocal and instrumental ditto ... 11/4-2017