DOG ALMIGHTY-WE ARE HISTORY(CD ADORE MUSIC ADM 001) Synd att jag inte fick höra dem förrän de slutade. Dog Almighty har alltså slutat att spela och denna skiva kommer som en liten samling av nytt och gammalt material. Dog Almighty spelar en mycket svängig typ av ska musik och det är helt klart värt att notera för de känns som ett av de bättre banden i genren och helt klart kan jag tänka mig att en livespelning med gruppen måste vara en alldeles enastående upplevelse. De är oftast inne på ren ska men ibland får de till lite tuffare tongångar och då skakar de loss riktigt mycket. Men gillar ni gammal ska med grupper som Madness, Speicals, Beat osv så tror jag säkert att ni tycker om detta för de har verkligen lyckats få till skamusiken på ett modern sätt. Snyggt omslag är det också, det skall du ha en eloge för Peno.(SJU) 21/2-06

DOG ALMIGHTY-WE ARE HISTORY(CD ADORE MUSIC ADM 001) It´s a shame that I haven´t heard them before they quit playing. Dog Almighty have quit playing as you understand and here´s a little compilation with both and old material. Dog Almighty plays a really swinging type of  skamusic and it´s really worth noting because they feels like one of the more interesting and better bands in this style and I can imagine that a livegig with this group must be a really good experience. They´re often into pure ska but sometimes it´s a little bit tougher style and then they shake loose really much. But if you like old ska with groups like Madness, Specials, Beat and so on I assure that that you like this because they have succeeded to get the skamusic into a modern way. Nice cover also is it, that must you have a rose for Peno…(SEVEN) 21/2-06