DO(E)-SERIAL KILLER(CD-M & O MUSIC 343)

 

Efter en lugn inledning med en röst som pratar igång låten och jag gillar vad jag hör för det känns som något annorlunda. Det blandas ganska friskt mellan pop och metal och det är melodier som är riktigt snygga. Det är sång/prat som Him ungefär på samma gång som det nästan kan bli lite falsett-sång ibland. Ni förstår att detta är en skiva som är ganska svår att beskriva på ett sätt så ni förstår vad det handlar om egentligen. Lugna partier blandas med tuffare partier och musikaliskt är det nästan som en fruktsallad. Det kan ju vara både positivt och negativt när man blandar så här för vilken public vänder man sig till. Men jag ser mest positivt på gruppen även om de kanske inte kommer att bli världskändisar så kommer de helt klart att finna sina lyssnare och då är det nog mestadels metalfolk som kommer att gilla dem. Så varför inte låna era öron till gruppen och bilda er en egen uppfattning. Jag själv gillar mixen mellan det lugna och det hårda som blir som svart och vitt på något sätt! 13/10-2022


******

DO(E)-SERIAL KILLER(CD-M & O MUSIC 343)

 

After a quiet introduction with a voice talking the song and I like what I hear because it feels like something different. It mixes pretty fresh between pop and metal and it's melodies that are really neat. It's singing/talking like Him around the same time that there can almost be a bit of falsetto singing at times. You see, this is a record that's pretty hard to describe in a way so you understand what it's really about. Calm parties are mixed with tougher parties and musically it's almost like a fruit salad. It can be both positive and negative when you mix this for which public you will attract. But I'm most positive about the group even though they may not be world celebrities, they will definitely find their listeners and then it's probably mostly metal people who will like them. So why not lend your ears to the group and form your own opinion. I myself like the mix between the calm and the hard that becomes like black and white in some way! 13/10-2022