DOCENTERNA-SVERIGE VARKEN SER ELLER HÖR(CD-NATIONAL NATCD 006) Docenterna är tillbaks och det med en riktig pangskiva tycker jag. Jag vet inte vad andra recensenter har tyckt men  jag gillar det. Det är ungefär samma gamla vanlig Docenternastilen men de har ju utökats med en kvinnlig fägring i och med att Idde Schultz numera har blivit fast medlem. De gjorde gruppen gott även om Joppes röst är det mest viktiga inslaget i Docenternas musik. Men jag tycker att musiken har fått en större dimension på grund av detta och blivit mer varierad på något sätt.(SJU) 3/6-02

DOCENTERNA-SVERIGE VARKEN SER ELLER HÖR(CD-NATIONAL NATCD 006) Docenterna is back and that with a really good record I think. I don´t know what the other reviewers think but I really like. It´s the same style as before but Docentrna have been one more member because Idde Schultz have been a permanet worker in the Docenternafamily. It have been good to the group even if Joppes voice is the most important thing in Docenternas music. But I think their music have got a new dimension in case of this and got more varied because of this(SEVEN) 3/6-02
DOCENTERNA-HÄR KOMMER SOLEN IGEN(CD-SINGEL DOLORES DOL 092/VIRGIN 7243 8 79479 2 4) Docenterna är tillbaks efter många års tystnad och omslaget är gjort nästan precis som första mini-CD:n och det är mycket punkigt gjort. Musiken då, jo det är lite av det gamla som kommer igen i Här kommer solen igen. den skulle nästan platsat på någon av de första skivorna. Lite lagom punkigt, lite lagom poppigt men med ett ganska skitet sound. Baksidan Sån är du är en demo som inledningsvis påminner mig om Olle Ljungström men trots lugnet på skivan så känns ljudet lite distat där också, härligt(ÅTTA) 19/6-01 DOCENTERNA-HÄR KOMMER SOLEN IGEN(CD-SINGEL DOLORES DOL 092/VIRGIN 7243 8 79479 2 4) Docenterna is back after many years of silence and the cover is done almost excactly as the first miniCD and it very punky done. The music then, yeah it´s a little of the old stuff in Här kommer solen igen and it could almost been on any of the first records. Little punky stuff and a little poppy too and it have a little dirty and distorted sound. The backside Sån är du reminds me about Olle Ljungström in the beginning but though the calm on the song the sound feels a little distorted there too, marvellous(EIGHT) 19/6-01