D.O.A.-TREASON(CD-SUDDEN DEATH SDR 0124)

Lite lustigt när som nu mycket annat i dessa Corona-tider går fel. Bill på skivbolaget sade när han skulle skicka skivan till mig så fick han inte skicka till Sverige. Tror de i Kanada att det smittar att skickar brev hit eller hur tänkte de? Jag får göra ett avsteg från mina vanor och recensera en länk istället och det är D.O.A:s nya skiva som jag måste lyssna på. Det var det verkligen värt och det här är gubbar som inte känns trötta på något sätt utan lika arga som de alltid har varit. Ni som saknar Dead Kennedys med Jello Biafra på sång kan likaväl hålla tillgodo med D.O.A. s nya skiva för jag tycker att det finns samma glöd och aggressiva tongångar som på Dead Kennedys tidiga skivor, D.O.A. har alltid haft sin egen stil och mycket beror självklart på Joey Shithead som sjunger för han har en speciell röst. Arga låtar som All the President´s Men, Fucked Up Donald och Just got from the USA. En av D.O.A.s bästa skivor hittils tycker jag och då har de gjort mycket bra skivor innan. Hoppas att skivbolaget skickar skivan för detta vill jag ha fysiskt…En riktigt underbar cover på en av mina favoritlåtar också: Neil Youngs Hey hey My My8/4-2020

********

D.O.A.-TREASON(CD-SUDDEN DEATH SDR 0124)

A little funny when like now much else in these Corona times goes wrong. Bill at the record company said when he would send the record to me he could not send to Sweden. Do they think in Canada that it is contagious to send letters here or how did they think? I have to move away from my habits and review a link instead and this is D.O.A's new record that I have to listen to. It was really worth it and these are guys who do not feel tired in any way but as angry as they have always been. You who lacks Dead Kennedy's with Jello Biafra on vocals can also hold credit with D.O.A. s new record because I think there are the same glow and aggressive noises as on Dead Kennedy's early record, D.O.A. has always had his own style and much depends of course on Joey Shithead who sings because he has a special voice. Angry songs like All the President´s Men, Fucked Up Donald and Just got from the USA. One of D.O.A.'s best records so far I think and then they have done very good records before. Hope that the record company sends the record because this I want physically…A really wonderful coververison of one of my favoritesongs also: Neil Young Hey hey My My  8/4-2020

D.O.A.-WE COME IN PEACE(CD-SUDDEN DEATH SDR-0099)

Jag tycker det är helt underbart att gamla kanadensiska DOA fortsätter med sin punkrock. De har ju alltid varit lite egna men det beror nog på att Joes röst är lite speciell. Här sjunger till och med Jello Biafra på en låt och det är ju inte helt fel. Hur skall man då beskriva DOAs musik…jag vet egentligen inte för som sagt har de en lite egen stil som självklart är punkrock och kanske har de lugnat ner tempot lite sedan de började men tempot finns där i alla fall. Jag tror aldrig att jag skulle racka ner på en grupp som DOA för jag har för stor respekt för dem för att göra det och jag tror inte jag behöver att göra det någon gång heller eftersom deras musik alltid är bra. Det är ett band som jag skulle vilja ha till West Coast Riot här i Göteborg någon gång men det är nog bara en dröm som aldrig går i lås. Skitsamma,  punkrock när den är som bäst och när musiken spelas av folk som älskar den samma kan det aldrig bli annat än bra. 24/7-2012

********

D.O.A.-WE COME IN PEACE(CD-SUDDEN DEATH SDR-0099)

I think it´s really wonderful that the old Canadian DOA continues with their punkrock. They have always been a little bit own but that depends a lot on Joes voice I think. Here does Jello Biafra sings on song and that´s not wrong. How would you describe DOAs music then…I don´t really know because they have an own style of punkrock as I said but it´s of course punkrock and they have maybe calmed down the tempo a little but the tempo is there anyway. I don´t think I never will say something bad about a group like DOA because I have a little much respect for a group like this and I don´t think I have to do that either because their music is always good. It´s a band which I want to have to West Coast riot here in Gothenburg sometime but that´s surely only a dream which never will come through. Fuck that, punkrock which is done at it´s best and it becomes this way when it´s played by people which really loves the same and then it never can be anything but good. 24/7-2012

D.O.A.-SOMETHING BETTER CHANGE(CD-SUDDEN DEATH SDR-0025)

Denna skiva var den enda jag inte hade med DOA och det ångrade jag bittert när jag hörde denna skiva. För den är ju en av de bästa punkskivor som har släppts . För med låtar som låter både som Pistols och Dead Kennedys så gjorde DOA en riktig klassiker här. Dessa 14 låtar har potential många av dem att gå till historien som de viktigaste punklåtarna och varför inte ta och investera i denna skiva med en gång 21/1-01

*********

 

D.O.A.-SOMETHING BETTER CHANGE(CD-SUDDEN DEATH SDR-0025)

This record was the only one I haven´t got with DOA and it´s a shame when I listen to it that I didnt have it before. Because it´s one of the best punkrecords which is released ever. Because with songs which sounds both like Pistols and Dead Kennedys so did DOA a real classic record here. These 14 songs have many of them potential to be one of real punkclassics so why don´t invest in this record very soon  21/1-01

D.O.A.-HARDCORE-81(CD-SUDDEN DEATH SDR-0049)

Jag har för mig att denna vinyl är skitdyr och jag har för mig att den bytes mot en komplett Damned-samling men vet inte om det är sant. Nu finns den i alla fall utgiven på CD av egna bolaget Sudden Death. 14 klassiska låtar i sann D.O.A.-anda och detta är väl bland det bästa som har släppts i punkväg från ett nordamerikanska band och har ni inte denna i er samling kan ni nog inte betrakta er varken som punkare eller som samlare. Deras mangling av en Led Zeppelin-låt(Communication Breakdown) är så klockren med tanke på att punken i början var en motvikt till liknande band. Fucked Up Baby, Kenny Blister song och Smash the Sate är andra favoritlåtar på denna eminenta punk-CD.

**********

D.O.A.-HARDCORE-81(CD-SUDDEN DEATH SDR-0049)

I think that I heard sometime that this vinyl is really expensive and I thought it was changed against a complete Damned-collection but I don´t know if it´s true. Now it´s on CD anyway by their own record label Sudden Death in true D.O.A.-spirit  and this must be among the best album in punkstyle from a north American band have done and don´t you have this you´re not a real punk or a real collector. Their breathtaking version of XLed Zeppelin song(Communication Breakdown) is so good and that when we thought about that punk was a negoation to this sort of music in the beginning, Fucked Up Baby, Kenny Blister a song and Smash the Sate is other favouritesongs on this eminent punk-CD. 8/6-2011

D.O.A.-TALK-ACTION = 0(CD-SUDDEN DEATH SDR-0088)

En grupp som hållit på med punkrock i mer än 30 år måste man ju respektera och det gör jag verkligen med DOA för det är ju inte bara så att de är OK utan de spelar en musik som är riktigt bra och framförallt så gör de det med känsla och en helt otrolig energi och man kan ta på de svettiga fönstren säkert bildas i deras replokal och framförallt i när de spelar live. Texterna är ju inga nyheter men de vill nästan alltid förmedla något och det gillar jag och här sjungs det om punk rock, varför Joe är en ateist osv. 21/5-2010

*******

D.O.A.-TALK-ACTION = 0(CD-SUDDEN DEATH SDR-0088)

A group which have been doing punkrock in more than 30 years and that you must respect and that I really do with DOA because it´s not so that they do it OK they´re really good and they do it with really good feelings and a really good energy and you can almost take on the sweaty windows which surely is there in their rehersalroom and of course when they plays live. The lyrics is no news but they will almost says us something and that I really like and here it´s singed about punkrock, why Joe is an atheist etc. 21/5 -2010

D.O.A.-LET´S WRECK THE PARTY(CD-SUDDEN DEATH SDR-0086)

Den här skivan kom ut 1985 första gången tror jag. Redan då var de ett bra band som gillade att spela punkrock på ett ganska eget sätt faktiskt. För jag tycker faktiskt att det finns ett D.O.A.-sound och det är ett sound som jag inte kan beskriva för det måste nog höras. Men jag tror att mycket beror på Joes röst att soundet är som det är. Bra låtar på den här skivan som General Strike, Let´s wreck the party och Race Riot. Rockig punk kanske man kan beskriva denna skiva som och de har faktiskt blivit tuffare med åren. 21/5-2010

*******

D.O.A.-LET´S WRECK THE PARTY(CD-SUDDEN DEATH SDR-0086)

This record came out 1985 the first time I think. Already then they was a good band which liked to play punkrock in a very own way actually. Because I think it´s actually is a D.O.A.s-ound and that is a sound which is hard to describe and it must be heard. Much depends on Joes voice I think that the sound is like that. Good songs on this record as General Strike, Let´s wreck the party and Race Riot. Rocking punk can you maybe describe this record as and they have actually become even tougher in the years. 21/5-2010

D.O.A.-KINGS OF PUNK, HOCKEY AND BEER(CD-SUDDEN DEATH RECORDS SDR-0085)

DOA har verkligen en egen stil i en annars ganska vanlig stil men det är sången som skiljer sig från många andra band. Nu har de gjort en temaplatta om saker de uppenbarligen gillar. Några låtar jag hört förr , en BTO-cover och en hel del nytt och Joey som sjunger låter precis lika bra som alltid. Visst man kan säkert kalla det för Hardcore för det är väl vad det är egentligen. Det finns väl vissa beröringspunkter med gamla Dead Kennedys för att säga något band för er som aldrig hört DOA förut(skam på dig isåfall). DOAs musik är alltid musik som kommer tillbaks och de har ett imponerande facit.  28/10-09

*******

 

D.O.A.-KINGS OF PUNK, HOCKEY AND BEER(CD-SUDDEN DEATH RECORDS SDR-0085)

DOA have really an own style in a really usual style otherwise but it´s the vocals which is aprt from other bands. Now have they done a themerecord about things they really like. Some songs have I heard before, one BTO-cover and some new stuff and Joey who sings sounds as good as he always do. Sure you can call this hardcore because it is that type of music. There are some touching point with old Dead Kennedys just to say some band for you who never have heard DOA(Shame on you). DOAs music is always music which comes back and they have an impressing backcatalogue too.28/10-09

D.O.A.-NORTHERN AVENGER/THE MEN OF ACTION(CD/DVD-SUDDEN DEATH MVDV 4893)

Den här skivan kommer med en DVD eller tvärtom….skit samma. Jag sätter på skivan först och det är en orgie i typiska DOA musik. Hardcore på ett begripligt och lättlyssnat sätt. Joe Shithead sjunger på sitt egna vis och man kan ju säga att han och Jello Biafra måste vara bröder för det är lite av samma typiska sångröst. 30 år ,det är en ganska lång tid för ett punkband och jag tycker verkligen att de är ett bra band och inte bara för att de har hållit på länge utan mer för att de faktiskt är intressanta ännu. DVD:n är riktigt rolig eftersom det är blandat på en del låtar med nya inspelningar tillsammans med gamla men det som självklart är roligast är ju de gamla inspelningarna som faktiskt många gånger faktiskt har riktigt bra bild och ljud.  Jag märker efter detta att jag skulle vilja se det här bandet live…helt klart15/10-09

********

D.O.A.-NORTHERN AVENGER/THE MEN OF ACTION(CD/DVD-SUDDEN DEATH MVDV 4893)This record comes with a DVD or if it is the opposite way…fuck knows. I put on the record first and it´s an orgie in typical DOA-music. Hardcore in a wonderful and easy-listening way. Joe Shithead sings in his own style and you can say that him and Jello Biafra must be brothers because it´s a little bit of the same voice. 30 years, it´s a really long time for a punkband and I really think that they´re a good band and not only because they have been on the road for so long while more for that they´re actually a good band. The DVD is really fun because it´s mixed on some of the songs with old and new stuff but the things which is most funny to see is the old recordings and they actually really good picture quality many times and really good sound quality too. I notices after this that I really want to see this band live….that´s obvious.15/10-09
D.O.A.-THE BLACK SPOT(CD-SUDDEN DEATH RECORDS SDR 0076)

 Ännu en “ny” skiva med DOA. Skivan kom ut 1995 och jag köpte den då. Gillade inte DOA så mycket då men har mer och mer börjat gilla deras musik så denna skiva är ett bra komplement till de andra skivorna. Kul låttitlar som Marijuana Motherfucker, Big guys like DOA och även en låt kallad Nutwrencher Suite med bland annat Unchained Melody och Bound for Glory. Helt klart bör ni ha denna DOA-skiva likaväl som alla andra ni har i samlingen. Typisk DOA-punkrock och ni som hört dem vet vad jag menar och ni andra kan ta er någonstans om ni inte hört gruppen förut. 5/11-07

*******

D.O.A.-THE BLACK SPOT(CD-SUDDEN DEATH RECORDS SDR 0076)

Another “new” record with D.O.A. The record came out 1995 and then I bought it. Didn´t like DOA so much then but have mpre and more starting to like their style so this records is a good compliment to their other records. Fun songtitles like Marijuana Motherfucker, Big guys like DOA and also a song called Nutwrencher Suite with among others Unchained Melody and Bound for Glory. Really obvious is that you must have this DOA-record as much as you have the other in your collection. Typical DOA-punkrock is it anyway and you who have heard them before know what I mean and you other people who haven´t heard them can take yourself somewhere…5/11-07

D.O.A.-SINGLES 1978-99(CD-CAPTAIN OI AHOY CD 296)

D.O.A. måste vara ett av de viktigaste punkbanden genom åren och här har vi en samling med singellåtar från 78-99. I kronologisk ordning avverkar vi klassiska singlar som Disco Sucks, Positively DOA och The Prisoner. Det känns som om det är punkhistoria hela vägen här. Det jag tänker på mest är att de faktiskt har hållit ungefär samma stil i alla dessa år och det skall de ha all heder av. Deras tuffa punkrock har många nyanser och jag gillar deras sätt att göra musik. General Strike är en så fruktansvärt bra låt och där tycker jag att de har lite influenser från Angelic Upstarts…..i alla fall är detta ett mycket viktigt punkalbum…. 23/4-07

********

D.O.A.-SINGLES 1978-99(CD-CAPTAIN OI AHOY CD 296)

D.O.A must be one of the most important punkbands through the years and here we get a compilation with singletracks from 78-99. In chronologic order do they their singles as Disco Sucks, Positively DOA and The Prisoner. It feels like it´s punkhistory through the whole way. The things I think most on is that they have had the same style all these years and that they shall be honoured of.. Their tough punkrock have so many new faces  and I like their way to do music. General Strike is a really good song and there I think they have some influences from Angelic Upstarts…anyway this is a really important punkalbum. 23/4-07

D.O.A.-BLOODIED BUT UNBOWED(CD-SUDDEN DEATH RECORDS SDR-0066)

Det här handlar om en samling som sammanfattar de fem första åren i DOA:s historia och det är låtar tagna från Hardcore 81 och Something better change tillsammans med singellåtar som är basen för denna skiva. D.O.A. uppfann ju nästan ordet hardcore som skall visa på vilken typ av musik som spelas. Men egentligen har inte DOA så mycket med dagens hardcore att göra för DOA spelade mer punkigt än så. Här får vi alla de fantastiska tidiga låtarna med DOA som The prisoner, World War 3, Rich Bitch, Fucked up Ronnie för att nämna några låtar. 19 låtar allt som allt och detta är punkhistoria gott folk och har ni aldrig hört DOA så är detta ett ypperligt läge att få höra deras tidiga alster. 13/10-06

*********

D.O.A.-BLOODIED BUT UNBOWED(CD-SUDDEN DEATH RECORDS SDR-0066)

This is about a compilation which take the first five years into one CD in DOA:s history and that´s songs taken from Hardcore 81 and Something better change together with singletracks which is the base for this record. D.O.A. nearly came up with the word hardcore which would show us which type of music which is played. But DOA haven´t so much to do with today´s hardcore I think because DOA is more punky than so. Here we get all the fantastic early songs like The prisoner, World War 3, Rich Bitch, Fucked up Ronnie just to mention some of the songs. 19 songs in all and all this is punkhistory and have you ever heard DOA is this a really the right place to get some more information from them and their oldest records.13/10-06

D.O.A.-WAR ON 45(CD-SUDDEN DEATH SDR 0064)

War on 45 samlat med lite låtar från olika CD tillsammans med osläppt material med Kanadas bästa punkgrupp. Först ut är de sju låtarna från War on 45 där de kör Wars gamla låt War riktigt bra. Annars är det det karakteristiska soundet som DOA alltid har haft som är det mest imponerande här. De kör på i ett slags hardcoretempo men utan att någon gång bli för tuffa. America, The Beautiful sjunger de och det känns som om de inte riktigt menar vad de sjunger. Detta blandat med lite covers och några få låtar från senare skivor så blir detta en riktigt trevlig skiva. 19/10-05

********

D.O.A.-WAR ON 45(CD-SUDDEN DEATH SDR 0064)

War on 45 mixed with some songs from different Cd´s together with unreleased stuff with Canadas best punkgroup. First out is the 7 songs from war on 45 there they do Wars old War really good. Otherwise it´s the charecteristic sound which DOA always have had which is the most impressing here. They go on in some hardcoretempo without being too tough. America, the Beautiful they sing and it feels like if they don´t really mean what they sing. Tis mixed with some covers and some songs together from old records will this be a really nice record.19/10-05

DOA-WAR AND PEACE(CD-SUDDEN DEATHSDR 0051)

Det här är någon slags best of som sammanfattar 23 år med gruppen. Det är inga dåliga låtar vi bjuds på här eller vad sägs om Disco sucks från 78, The prisoner från 80 och Fucked Up Ronnie från 81. Redan tidigt lyckades de att få till ett riktigt eget sound redan då. Detta sound har genomsyrat deras musik genom alla dessa år och vad som slår mig är att de har aldrig låtit trötta efter alla dessa år. De spelar en typ av punk som är lätt att ta till sig trots att det inte är någon slags poppunk utan ganska hård sådan. That´s Progress med Jello Biafra är en riktigt bra låt och det är synd att inte Jello sjunger mer , kanske inte i DOA men ändå. Har ni inget förut så köp denna skiva, en kulturgärning att ge ut något sådant här. 18/1-05

********

DOA-WAR AND PEACE(CD-SUDDEN DEATHSDR 0051)

This is some sort of best of which have songs from 23 years of the group. It´s no bad songs we´re given here or what to say about Disco Sucks from 78, The prisoner from 80 and Fucked Up Ronnie from 81. Really early they managed to get foreward a really own sound and that sound have been in their music through all these years and the thing which hit me is that they never have sounded tired after all these years. They plays a sort of punk which is easy to listen to even if it´s not is some poppunk because their music is really hard. That´s progress with Jello Biafra is a really good sing and that a shame that Jello doesn´t sing more than he do, maybe not in DOA but anyway. Don´t you have anything with the group before so buy this because this is a culturething to do to give this CD out. 18/1-05

D.O.A.-LIVE FREE OR DIE(CD-SOCIAL BOMB RECORDS SBR-008/BORDER)

20 låtar DOA och det är en salig blandning av musik, lite ska har de faktiskt fått in i sin musik men annars är det DOA-musik som gäller. Sångaren har ju en riktigt go röst som verkligen ger DOA en egen stil. De verkar lika förbannade ännu och ni som saknar Dead Kennedys och Jello Biafra kan faktiskt ta till er DOA istället för musiken och texterna ligger inte så långt ifrån dem. Helst då rösten gillar jag även om den inte är lik Jello så finns det beröringspunkter till honom. Jag gillar när de kör ”hatlåtar” som Fucked up Bush, We don´t need no god damn war osv men även deras cover av Eve of Destruction är bra och det är roligt att de trots att de har behållit sitt sound så har de fått in lite nya influenser som ska osv. 6/12-04

********

D.O.A.-LIVE FREE OR DIE(CD-SOCIAL BOMB RECORDS SBR-008/BORDER)

20 songs DOA and that´s a really good mix of music, some ska have they actually got into their music but otherwise it´s DOA-music which is the thing. The singer have a really good voice which really let the group get an own sound. They seems to as pissed now as they were before and you who misses Dead Kennedys and Jello Biafra can take DOA to yourself because the music and the lyrics isn´t so far from them. And then the voice I really like and even if it´s not similar to Jello so have it some near touches to him. I like when they do “hatesongs” like Fucked up Bush, We don´t need no god damn war and so on but their cover of Eve of Destruction is really good and it´s fun that they have kept their own sound but they have dared to get in some new influences in their music too. 6/12-04