DIVING FOR SUNKEN TREASURE-MOTHERFUCKER JAZZ BAR(CD-ROOKIE RECORDS RR 132)

Sådan här musik brukar väl kallas gypsypunk och det är egentligen ganska kul hur många olika musikstilar det finns inom samma musikstil egentligen men det är ju kul. Det betyder ju att musik utvecklas hela tiden och att nya musikformer uppkommer rätt vad det är. Den här gruppen har ett ganska invecklat namn som jag kanske kommer att ha svårt att komma ihåg men deras musik har ett lättare namn……just ordet gypsypunk är verkligen ordet som beskriver den här gruppens musik helt och hållet. Kanske inte riktigt på samma sätt som Gogol Bordello men självklart finns det spår av dem i DFST:s musik också och det är väl kanske många gånger samma influenser som har gjort detta.  Skall bli intressant att följa den framtida utvecklingen för bandet…22/8-2013

*******

DIVING FOR SUNKEN TREASURE-MOTHERFUCKER JAZZ BAR(CD-ROOKIE RECORDS RR 132)

This kind of music is usually well-known gypsy punk and it's really quite funny how many different styles of music there is in the same style of music really but it's fun. It means that music is constantly evolving, and that new forms of music arising correct what it is. This group has a rather complicated name that I might find it difficult to remember, but their music has an easier name ...... just the word gypsy punk really is the word that describes this group's music altogether. Maybe not quite the same as Gogol Bordello, but obviously there are traces of them in DFST's music, too, and it is perhaps many times the same influences that have done this. Should be interesting to follow the future development of the band ... 22/8-2013