DIVIDED MULTITUDE-DIVIDED MULTITUDE(CD-FIREBALL RECORDS FR 007)

Detta verkar vara en grupp som gillar ganska mycket olika musik men fokus är nog på välspelad hårdrock. För även om det finns små influenser av andra tuffa stilar så är det nog ganska traditionell metal som är grejen för gruppen. Det är otroligt välspelat och jag gillar när två sångare med lite olika röster sjunger på samma gång, det ger kraft åt musiken på ett riktigt bra sätt. Ibland tänker jag på System of a down fast på ett mer sofistikerat sätt men det är det som gör att de två grupperna påminner om varandra är att de har stilar som är lite udda och det går olika fort i olika låtar och även i en och samma låt. I Only for you blir det nästan lite gothkänsla fast på ett tuffare sätt. Kul grupp är det i alla fall och alla älskare av väldigt välspelad men inte för mjäkig metal bör kolla in med en gång. 5/1-2016

*******

DIVIDED MULTITUDE-DIVIDED MULTITUDE (CD FIREBALL RECORDS FR 007)


This seems to be a group that likes pretty much different music but the focus is probably on well played heavy metal. For even if there are little influences of other harsh styles, it's probably fairly traditional metal that is the thing for the group. It's incredibly well acted and I like when two singers with different voices singing at the same time, it gives energy to the music in a really good way. Sometimes I think of System of a Down but in a more sophisticated way but it is what allows the two groups resemble of each other is that they have styles that are a little odd, and it goes quickly in some songs and even in one and the same song. I Only for you, it is almost a little gothsense but in a tougher manner. Fun group is it anyway and all lovers of very well played but not mushy metal should check out at once. 5/1-2016

DIVIDED MULTITUDE-FEED ON YOUR MISERY(CD-FIREBALL RECORDS FR05)

Skivan börjar riktigt lugnt för att sedan gå över i någon slags vansinnestempo för att sedan fokusera på tyngd och melodier. Jag tänker först och främst då på System of a Down för alla tempoväxlingar och det kanske inte är en helt fel jämförelse faktiskt i några av låtarna och det är egentligen helt omöjligt att lägga denna grupp i någon slags genre men vi kan ju komma överens om att det är metal i bakgrunden som är grunden för denna grupp men annars vet jag inte hur jag skall beskriva detta på rätt sätt. En sångare som är riktigt bra har de och han blandar snyggt sjungande med lite tuffare och det gillar jag…Ett riktigt intressant band som jag tycker ni skall låta era öron vila en stund på…..27/5-2013

*******

DIVIDED MULTITUDE-FEED ON YOUR MISERY(CD-FIREBALL RECORDS FR05)

The disc starts really quiet and then go into some kind of insane pace and then focus on heaviness and melodies. I think first and foremost, then to System of a Down for all tempo changes and it may not be a completely wrong comparison actually in some of the songs and it's really quite impossible to put this band in any kind of genre, but we can of course agree that there is metal in the background that are the foundation of this group, but otherwise I do not know how to describe this properly. A singer who is really good they have and he mixes nicely singing with little tougher and I like that ... A really interesting band that I think you should let your ears rest for a moment on ..... 27/5-2013