DISTURD-DARK(LP-SOCIAL DEATH RECORDS SDR 01)

Denna japanska grupp Disturd släppte denna skiva 2015 och det är en orgie i riktigt bra hardcoremusik. Vi vet ju att de älskar svensk hardcore där och det är väl kanske så att Disturd har lyssnat en del på svenska grupper. Men här finns andra influenser också men det som står klart är i alla fall att det är tuff musik vi snackar om och lite samma driv som Discharge till exempel men lite snabbare än de också.  Lite annorlunda röst och det är nästan en deathmetalliknande sångarinsats och det passar ändå musiken riktigt bra måste jag säga. Jag måste också säga att detta är nog ett av de bästa japanska band som jag hört och jag älskar deras tunga sound och att på samma gång spela fort och låta tungt är en bra bedrift.  Riktigt bra melodier i allt "oväsen" om man säger så och jag tycker att de har lyckats riktigt bra med sin skiva som står sig med andra hardcoreksivor i världen och jag tror faktiskt att ni som gillar grupper som Discharge, Cimex och lite mer tuffare hardcore kommer att älska detta. 20/7-2020

*********
DISTURD-DARK(LP-SOCIAL DEATH RECORDS SDR 01)

This Japanese group Disturd released this record in 2015 and it is an orgy of really good hardcore music. We know that they love Swedish hardcore there and it may well be that Disturd has listened to a lot to Swedish groups. But there are other influences here as well, but what is clear is that it is tough music we are talking about and a bit of the same drive as Discharge for example, but a bit faster than them as well. A slightly different voice and it's almost a death metal-like singing effort and it still fits the music really well, I must say. I must also say that this is probably one of the best Japanese bands I have heard and I love their heavy sound and at the same time playing fast and sounding heavy is a good achievement. Really good melodies in all the "noise" if you say so and I think they have succeeded really well with their record that stands up to other hardcore records in the world and I actually think that you who like groups like Discharge, Cimex and a little tougher hardcore will love this. 20/7-2020