DISTURBANCE PROJECT-GITA MIENTRAS PUEDAS(CD-EVERYDAY HATE RECORDS EDH 046)

25 låtar på 20 minuter vittnar väl om att det är väldigt korta låtar eller att det är väldigt snabb och hård musik. Det sista påståendet är väl det som passar bäst in på den här skivan. Jag vet inte riktigt om det är spanska eller portugisiska de sjunger på men det är egentligen skitsamma för det hörs inte så mycket när den gutturala sångaren sätter igång till den vansinnigt snabba musiken. Det här är grindcore när den är som råast och styggast. Jag förstår den oinvigde om det är svårlyssnat men mig ger det mest mer krafter för när sådan här urkraft tas i bruk på detta vis njuter jag i all dess enkelhet och ilska. 3/8-2016

*******
DISTURBANCE PROJECT-GITA MIENTRAS PUEDAS(CD-EVERYDAY HATE RECORDS EDH 046)

25 songs in 20 minutes attest to very short songs or that it is very fast and hard music. That last statement is probably what best describes this disc best. I do not really know if it's Spanish or Portuguese, they sing on but it's really shit the same for it is not heard so much as the guttural singer starts to the insanely fast music. This is grindcore at its rawest and nastiest. I understand the uninitiated, it's hard to listen to this, but I get more power when such a primal force when power like this is used this way, I enjoy it in all its simplicity and anger. 3/8-2016