DISTRESS-PROGRESS/REGRESS(LP HALVFABRIKAT RECORDS HALVLP 055)

 

Detta är en återutgivning av det ryska bandet Distress skiva från 2006. Med vit vinyl så kör Distress över oss. Som ett sant Dis-band låter det som det ska och jag älskar varje Dis-band egentligen för man vet vad man får om man säger så. Visst finns det många band som låter så här men att lyssna på musik från andra länder än Sverige/ USA/ England är ju alltid trevligt. Det är 20 minuter av hård musik som jag verkligen uppskattar. Det som är lite synd är att rösten ligger lite långt bak i ljudbilden tycker jag och därför hörs den inte så bra. En annan sak som jag gillar är texten där gruppen skriver att de är emot kriget och även om denna skiva kom 2006 första gången så är det tillagt som en passus så det finns ryssar som är vettiga också…glöm inte det! Halvfabrikat fortsätter att leverera bra musik och jag blir alltid lika nyfiken när Danne släpper något nytt för jag tycker inte att Halvfabrikat är ett bolag som sviker oss någon gång. Alltid hög kvalitet på de grupper han släpper och det är inget undantag denna gång. Låt er bli överkörda av Distress…det känns så skönt efteråt! 9/11-2022


********

DISTRESS-PROGRESS/REGRESS(LP HALVFABRIKAT RECORDS HALVLP 055)

 

This is a reissue of the Russian band Distress disc from 2006. With white vinyl, Distress runs over us. As a true Dis-band, it sounds like it should and I love every Dis-band really because you know what you get if you say so. Of course, there are many bands that sound like this, but listening to music from other countries than Sweden / USA / England is always nice. It's 20 minutes of hard music that I really appreciate. What's a bit of a shame is that the voice is a bit far back in the soundscape, I think, and therefore it doesn't been heard so much. Another thing I like is the lyricsheet where the group writes that they are against the war and although this record came out in 2006 the first time it is added as a passage so there are Russians who make sense too... Don't forget that! Halvfabrikat Records continue to deliver good music and I always get just as curious when Danne releases something new because I don't think Halvfabrikat is a company that lets us down at some point. Always high quality of the groups he releases and it is no exception this time. Let yourselves be run over by Distress... It feels so good afterwards! 9/11-2022