DISTORSION-20 T-MAZOS(CD-GAUA RECORDS)

20 låtar med detta spanska band är ju inte hel fel. Man kan ju få för sig att det skall vara hardcore eller något med ett sådant här namn men det är det inte. För här handlar det mer om punkrock a´la Ramones och den typen av punkrock där det handlar mer om melodier och spela lite fort än att det skulle handla om ilska och spela så tufft som möjligt. Låtarna sjungs på spanska och det finns till och med en låt om Johnny Rotten så det visar väl på att de lever mer i det förgångna än att det handlar om modern punkrock. Jag är ju själv gammal så därför uppskattar jag det ju mycket just därför och den här gruppen har säkert varit med ett tag för det är välspelat, de har mycket känslor i musiken och det är allmänt trevligt tycker jag.  30/12-2014

*******

DISTORSION-20 T-MAZOS(CD-GAUA RECORDS)

20 songs by this spanish band's not quite wrong. One might get the idea that it should be hardcore or anything with this kind of name but it is not. For this it is more about punk rock a'la Ramones and the kind of punk rock where it's more about melodies and playing a little fast than it would be about anger and play as tough as possible. The songs are sung in Spanish and there's even a song about Johnny Rotten so it shows well that they live more in the past than it is about modern punk rock. I am an old man so therefore I appreciate it all very precisely for this reason and this group has certainly been around a while for it is well played, they have a lot of emotion in music and it is generally nice, I think. 30/12-2014

DISTORSION-MENOS ES MAS(CD-GAUA RECORDS)

På den här skivan tycker jag att gruppen spelar mycket fortare på något sätt och ännu tajtare än de gjorde på skivan ovan. Det är 8+2 låtar på denna skivan och de är alla låtar som känns mer som en helhet än 20-låtars skivan och det är något som jag gillar för jag vill ha helhet på skivor. Så jag anser nog att denna skivan är mycket bättre än förra skivan även om den var riktigt bra den med. Snabbspelad punkrock med fötterna både i 77-punk på samma gång som det finns små hardcoreinfluenser och det gör att musiken känns pigg på ett positivt sätt. Det är en skiva som gör att man vill höra mer och mer med gruppen hela tiden och helt klart är detta en fröjd att höra att punken lever på så bra i Spanien också... 30/12-2014

********

DISTORSION-MENOS ES MAS(CD-GAUA RECORDS)

On this record, I think the team plays much faster in any way and even tighter than they did on the disc above. There are 8 + 2 songs on this album and they are all songs that feels more like a wholeness than 20-track disc, and it's something that I like, I want entirety on records. So I probably think that this album is much better than the last album even though it was really good it with. Quick Played punk rock with your feet in both 77-punk at the same time as there is little hardcore influences and it makes the music feel refreshed in a positive way. It's an album that makes you want to hear more and more with the group all the time and clearly this is a joy to hear that punk lives on so well in Spain also ... 30/12-2014