DISSECTOR-NOT LIKE BEFORE(CD-WORLDLESSNESS RECORDS 005)

En samling med demos och andra outgivna låtar med den ryska gruppen Dissector är väl aldrig fel. Det som slår mig med en gång är att det är väldigt bra ljud och att de är väldigt duktiga musiker. Jag gillar deras sound som kommer krypande över mig på något underligt sätt och griper tag i mig på ett underbart metalsätt. Jag gillar deras tunga sound men att de alltid har melodier i sitt tuffa sound ska de ha all cred för och det är nog det jag uppskattar mest med gruppen! För att förena tyngd och melodier på ett sådant här sätt är det inte alla som klarar! Bra låtar för att vara på en sådan här samling! Ett måste för ett fans av gruppen och ett måste för alla som gillar tung metal! 29/1-2016


*******

DISSECTOR-NOT LIKE BEFORE(CD-WORLDLESSNESS RECORDS 005)

A collection of demos and unreleased songs by the Russian group Dissector is never wrong. What strikes me immediately is that it is very good sound and that they are very talented musicians. I like their sound that comes creeping over me in some strange way and grabs me in a wonderful way of metal. I like their heavy sound, but they always have melodies in their sound, they should have all the credit for and that's probably what I like most about the group! In order to combine heaviness and melodies in such this way, it is not everyone who can handle! Good songs to be on such a collection! A must for fans of the group and a must for anyone who likes heavy metal! 29/1-2016

DISSECTOR-CRY FOR ME(CD- WORLDLESSNESS RECORDS 002)

Denna 6-låtars skiva kom ut 2007…Tyngd är ledordet för Dissector när de spelar sin tuffa metal. Jag tror säkert att ni som är inne på death metal och thrash kommer att älska detta som er egen mor! Det som gör det hela lite fräckare än många andra band i samma genre är att de har ett synthljud i bakgrunden som bär upp det hela ännu mer. Yan sjunger väldigt tufft men det hörs ändå vad han sjunger och det tycker jag är trevligt! De 6 låtarna har alla ett högt tempo och de har klass om något och jag gillar när grupper som spelar metall låter så här. In Flames-diggare…kolla in! 29/1-2016

*******

DISSECTOR-CRY FOR ME(CD- WORLDLESSNESS RECORDS 002)

This 6-track album came out in 2007 ... The haviness is the watchword for the Dissector when they play their tough metal. I am sure that you who are into death metal and thrash will love this as your own mother! It makes it a little cooler than many other bands in the same genre is that they have a synthsounds in the background that cool it up even more. Yan sing very tough but there is still  easy to hear what he is singing and I think this is nice! The six songs all have a fast pace and they have class on their things and I like when groups play metal sounds like this. In Flames-fans ... check this out! 29/1-2016

DISSECTOR-NOT LIKE BEFORE(CD-WORLDLESSNESS RECORDS WRL005)

Jag tror att denna skiva är inspelad mellan åren 2008-2010 och det är ett ryskt band…så mycket vet jag i alla fall. Jag gillar metal när den låter på detta vis för det är en väldigt tekniskt eller rättare sagt välspelad typ av metal och man kan kanske kalla den death metal men det jag gillar mest är att det är så pass mycket melodier i det de gör. Det är väldigt snygga låtar tycker jag och man kan nästan kalla de för vackra i all sin tuffhet måste jag säga. Jag kan tänka mig att de faktiskt kan passa väldigt många människor trots att det är såpass tuff metal som det egentligen är men jag tror att keyboards etc gör att det blir ett sound som blir mer anpassat till ”vanliga” människor. 23/12-2015

*******

DISSECTOR-NOT LIKE BEFORE(CD-WORLDLESSNESS RECORDS WRL005)

I think that this album was recorded between the years 2008-2010 and it is a Russian band ... that much I know, anyway. I like metal when it sounds this way because it is a very technical or rather more well played style of metal, and maybe you could call it death metal, but what I like most is that there is so much melodies in what they do. It's very nice songs, I think, and one can almost call it beautiful in all its toughness, I must say. I can imagine that they can fit a lot of people even though it is so tough metal as it really is but I think they keyboards etc makes it a sound that is more adapted to "ordinary" people. 23/12-2015

DISSECTOR-PRIDE & HATE(CD-WORLDLESSNESS RECORDS WRL 017)

Som jag förstår så är detta fyra låtar plus fem mixer, instrumentallåtar etc. Jag tycker inte att en grupp som In Flames eller något sådant ligger så långt ifrån vad de gör på denna skiva…i alla fall inte i titellåten och de blandar liksom In Flames snygga slingor med stygg sång och i det stora hela vacker musik med ”hemsk” dito. En sådan här skiva är väl mest annars för de största fansen eftersom de är en massa mixar etc och det kanske inte är rätt skiva att börja med men visst låtarna i början av skivan är allihop riktigt bra! 23/12-2015

*******

DISSECTOR-PRIDE & HATE(CD-WORLDLESSNESS RECORDS WRL 017)

As I understand this is four songs plus five mixes, instrumental songs, etc. I think that a group like In Flames or something like that isn´t so far from what they do on this record ... at least not in the title song and the mix as well as In Flames fancy loops with naughty song and the many times beautiful music with the "horrible" ditto. Such a disc is well otherwise, most for the biggest fans because they are a bunch of mixes etc and it might not be the right disc to begin with but certain songs in the beginning of the disc're all really good! 23/12-2015

DISSECTOR-GREY ANGUISH(CD- WORLDLESSNESS RECORDS WRL 012)

Denna skiva kom ut 2015 och de ryska grabbarna i Dissector låter bättre än någonsin. Det känns som om de har lugnat ner tempot lite men det är inget som stör och Someone Named Yan sjunger bättre än någonsin och hans råa röst passar ypperligt till den här ganska tunga musiken. Men melodierna sitter där precis som de ska och Dissector är verkligen en grupp som lyckas förena melodier och tyngd på ett sätt som är väldigt smakfullt och jag tror att de kan få både popfolk och metalfolk att gilla deras musik så dessa ryssar kan få ett riktigt genombrott tror jag i det allra snaraste. 23/12-2015

*******

DISSECTOR-GREY ANGUISH(CD- WORLDLESSNESS RECORDS WRL 012)

This album came out in 2015 and the Russian boys in Dissector sounds better than ever. It feels as if they have calmed down the pace a bit but it's nothing that disturbs and Someone Named Yan sings better than ever, and his raw voice is excellently suited to this rather heavy music. But the melodies are sitting there just like they should and Dissector is really a group that successfully combine melodies and weight in a way that is very tasteful and I think they can get both pop people and metal people to like their music so these Russians can get a real breakthrough I believe in a very urgently time. 23/12-2015