DISKONTO-DISKONTOGRAPHY(CD-CAH RECORDS CAHRECS050) Grädde Kuk Majonnässås är en av låtarna på denna skiva….javisst….Annars är det 66 låtar av total ångest som Diskonto ger oss här och helt klart är att de har gett kängpunken ett ansikte. Ett argt sådant. Hatet gror, Tre frågor till makthavarna, Förtryck och slaveri är låttitlar som visar vägen genom det arga och ni förstår att de är förbannade. Detta är som ni förstår kanske en samling med låtar från 1994-1995 och efter detta har de släppt en hel del skivor. Många låtar från splittar, samlingar osv och vi får till och med tre outgivna låtar. Kolla in detta om ni gillar svensk kängpunk…ni blir inte besvikna.(SJU) 14/12-06

DISKONTO-DISKONTOGRAPHY(CD-CAH RECORDS CAHRECS050) Grädde Kuk Majonnässås is one of the songs on this record….sure….Otherwise it's totally 66 songs of total anger which Diskonto gives us here and really obvious is that they have given crustpunk a face. An angry face. Hatet gror, Tre frågor till makthavarna, Förtryck och slaveri is songtitles which shows us the way through the angry and you can understand that they´re angry. This is as you understand a compilation of songs from 1994-1995 and after this they have released a lot of records. Many songs from different splits and compilations and son and we also get some songs which is unreleased. Check this out if you like Swedish crustpunk…you won´t be disappointed.(SEVEN) 14/12-06

DISKONTO-WATCH US BURN(CD-CAH RECORDS CAHRECS 038) Rövsvett finns ju, Anticimex har funnits och numera finns även Diskonto(jag vet att de har funnits  länge) och de ligger väl kanske närmare Rövsvett än något annat svenskt hardcoreband. Sångaren låter lite ansträngd   på samma sätt som Rövsvetts sångare , därav likheten. Det går riktigt fort när Diskonto smattrar på med sin tuffa punk. Melodiskt kanske man inte kan kalla detta precis utan här är det mer aggrevissiteten som är mottot för att överleva. Texterna är korta och bra och som bonus på denna skivan får vi en livespelning från Uppsala 2004 där även en Rävjunkmedlem är med på deras egna Bohman Bohman.(SJU) 11/1-06

DISKONTO-WATCH US BURN(CD-CAH RECORDS CAHRECS 038) Rövsvett stille xist, Anticimex have been around and even Diskonto(I know that have been around for a long time) and they´re nearer to Rövsvett than any other Swedish hardcoeband. The singer sounds a little bit restrained in the same way as Rövsvetts singer, there´s a likeness. It goes really fast when Diskonto goes on with their tough punk. Melodic maybe you cannot call this because here it is more aggrevissity which is the thing to survive.The lyrics are short and good and as a bonus  on this record we get a liverecording from Uppsala 2004 there Rävjunks singer is on the vocals on their own song Bohman Bohman.(SEVEN) 11/1-06