DISFEAR-MISANTHROPIC GENERATION(CD-RELAPSE/BORDER) Disfear är en grupp som verkligen regerar och Med Tomas Lindberg(At The gates, Skitsystem osv) vid micken har de fått ännu en dimension. Det handlar om käng men på ett sätt som inte ligger så långt ifrån vad deathmetalbanden pysslar med och detta beror ju mycket på Tompas röst. Annars är det mest punkigt så det förslår och här handlar det mer om att vara stark och hård musikalisk än att göra vackra melodier. Jag tror inte att Disfear är ute efter vackra melodier utan de vill ge oss en smocka på käften helst. Jag tycker de lyckas mycket bra med detta genom att ge oss 12 smockor på käften. Kolla in om ni gillar Discharge, Varukers mm mm(ÅTTA) 28/8-03

DISFEAR-MISANTHROPIC GENERATION(CD-RELAPSE/BORDER) Disfear is a group which really dominates and with Tomas Lindberg(At The Gates, Skitsystem and so on) on vocals they have got a higher dimension. We´re talking about crustmusic but it´s not so far away from what the deathmetalbands is doing and that depends on Tompas voice I think. Otherwise it´s really punky and it´s more about being strong and hard musically than to do nice melodies. I don´t think that Disfear is out for beutyful melodies but they want to hit us on our chins. I think they have managed good and they gives us 12 knocks on our chins. Please check this out if you like bands like Discharge, Varukers and son(EIGHT9 28/8-03