DISEASE-TILL THERE´S NOTHING LEFT(SINGEL)

Den här gruppen kommer från Makedonien och är en grupp som skickade mig fyra skivor. På denna skivan finns en låt som både i stil och titel påminner mig om Anti-Cimex och deras Victims of a bombraid. på denna skivan är det tre låtar som är fyllda av goa d-beat klicheer och jag gillar det verkligen och för mig behöver inte klicheer vara fula tan här visar de sin kärlek till en musikstil och ett band(Discharge) som format en hel värld av musiker. 13/12-2014

*******

DISEASE-TILL THERE´S NOTHING LEFT(SINGEL)

This group comes from Macedonia and is a group that sent me four CDs. On this album there is a song that both the style and title reminds me of the Anti-Cimex and their Victims of a Bombraid. on this disc, there are three songs that are full of good d-beat clichés and I really like it and for me it does not need clichés be ugly tan here they show their love for music and a band (Discharge) which formats a whole world of musicians. 13/12-2014

DISEASE-THE LIVING HELL(SINGEL)

Fyra låtar av ganska "galen d-beat" är vad Disease ger oss på denna skiva som är runt fem minuter lång. Riktigt tufft är det och det är nog deras tuffaste skiva som de har släppt. Inte dåligt alls men det kan bli lite mycket med singel efter singel med gruppen. Man hinner nästan inte skriva om skivan innan den är slut och det är lite synd för jag skulle nog vilja ha lite mer kött på benen för varje skiva men go d-beat är det i alla fall. 13/12-2014

******

DISEASE-THE LIVING HELL(SINGEL)

Four songs of rather "crazy d-beat" is what's Disease give us on this disc, which is about five minutes long. Really tough it is and it's probably their toughest record they have released. Not bad at all but it may be a bit much with single after single with the group. You have time almost did not write about the disc before it is finished, and it's a pity because I'd probably like to have a little more meat on the bones of each disc but good d-beat it anyway. 13/12-2014

DISEASE-ANOTHER NUCLEAR AGE(SINGEL)

Lite över 6 minuter klockar denna singel in på och detta är nog deras bästa singel för de har verkligen fått till ett sound som verkligen står upp sig mot andra band i genren. Och man kanske inte behöver stå sig upp mot andra band utan man är kollegor med dem men jag menar att deras d-beat håller hög klass och jag ser en framtid i denna gruppen och jag tycker nog att de skall samla ihop alla låtar till en fullängdare och släppa ut den så tar vi det därifrån. 13/12-2014

*******

DISEASE-ANOTHER NUCLEAR AGE(SINGEL)

A little over six minutes overclock this single in on and this is probably their best single for the've really got a sound that really stands up against other bands in the genre. And you may not need to stand up against other bands, but they are colleagues with them but I think their d-beat high class and I see a future in this group, and I think that they shall gather all the songs for a full length album and drop it out and we'll take it from there. 13/12-2014
 

DISEASE/MOBATTACK-THE SLAUGHTER HOUSE(CD)

Här får vi alla fall tio låtar på 16 minuter i alla fall och det är ju självklart krigssånger men i ett jävla tempo och grupperna har fem låtar var och Disease är först ut med sina fem och det är riktigt bra denna gång. De spelar sin d-beat med en väldig kärlek till den här genren och man hör att det känns som om det är allvar för dessa killar och det är det ju i ett land som det forna Jugoslavien. Mobattack inleder med en låt som är över tre minuter och det är ju lite ovanligt för en sådan här grupp...Annars är det ingen skillnad i sound egentligen på denna grupp heller och det är en kaskad av ilska, krig och d-beat som kommer över oss och det är riktigt bra! 13/12-2014

*******

DISEASE/MOBATTACK-THE SLAUGHTER HOUSE(CD)

Here we least ten songs in 16 minutes anyway and it's obvious war songs but in a fucking pace and groups have five songs each and Disease is first out with her five and it's really good this time. They play their d-beat with a great love for this genre and you can hear that it feels as if it's serious for these guys and so, it is in a country like the former Yugoslavia. Mobattack begins with a song that is over three minutes and that's a bit unusual for a group like this ... Otherwise there is no difference in sound really in this group either, and there is a cascade of anger, war and d-beat as comes upon us and it's really good! 13/12-2014