DISCO ENSEMBLE-THE ISLAND OF DISOC ENSAMBLE(CD-DESPOTZ RECORDS)

Finska killar i Disco Ensamble. Här spelas det någon slags emo eller vad man skall detta…..nu-metal….jag vet inte. Det är i alla fall musik som är helt okej men jag är rädd för att de kommer att falla platt eftersom de är svåra att placera och att det finns alltför många band som låter så här redan. Men visst är hans röst bra och lagom rå och musiken är tuff men städad och det finns tendenser men jag vet inte riktigt ändå. Jag lyssnar några gånger till så får vi se. 7/5-2010

******

DISCO ENSEMBLE-THE ISLAND OF DISOC ENSAMBLE(CD-DESPOTZ RECORDS)

Finnish guys in Disco Ensemble. Here it´s played some sort of emo or what to call it…nu metal…I don´t know. But it´s music which is OK but I´m afraid that this will fall to the ground because they´re really hard to place in some sort of style and there is too many bands which sound slike this. But sure is his voice good and raw and the music is tough but clean and we have some tendencies but I don´t really know. I listen some more times and then we will see. 7/5-2010