DISCHARGER-BORN IMMORTAL(CD-REBELLION RECORDS REBELLION 014) Som alltid med sådana här skivor med skinheadgrupper så känns det som om man måste kolla igenom texter och så vidare innan man kan tycka det är bra. Tråkig känsla och bilden i mitten av CD-omslaget är väl inte så rolig och jag förstår inte syftet med den. Annars är musiken bra med denna grupp och jag drömmer mig tillbaks till tidigt 80-tal när oipunken var som störst och det kom en massa bra punkgrupper. Lite så låter Discharger och det skall de ha all heder av. Fortsätt utveckla musiken på detta sätt och låt sedan texterna bli lite bättre så kan gruppen bli riktigt bra.(SJU) 13/1-05

DISCHARGER-BORN IMMORTAL(CD-REBELLION RECORDS REBELLION 014) As always with records like this with skinheadgroups so is it feeling so that you must look through the lyrics and those things before you can see if it´s good. It´s a sad feeling and the picture in the middle of the CD-cover isn´t so funny and I don´t understand the purpose with it. Otherwise the music is good and I dream back to the early 80´s and when the oipunk was as best and it came a lot of punkgroups. A little bit that sounds Discharger and that they shall be honoured for. Continue to develop the music in this way and then let the lyrics be better so can the group be really good.(SEVEN) 13/1-05