DISASTROID-MISSILES(CD)

Jag tror att Disastroids medlemmar likt mig är uppväxta med 70-tals hårdrock för det är så det låter när de sätter igång sin svängiga musik. Det är en hel del melodier och en hel del tyngd men det som jag tänker på mest är att jag tänker mig tillbaka i tiden till mitt pojkrum och där jag diggade de gamla 70-talshårdrocksgrupperna och jag kan tänka mig att denna grupps medlemmar också gjorde det. Nu vet jag inte ens om de var födda då men man kan ju lyssna på gammal musik ändå trots att man inte ens var född då den gjordes. Det som också slår mig ganska fort är att det är väldigt energisk musik som är svårt att värja sig ifrån och det finns inte mycket tid att andas mellan låtarna…det är fräckt! 27/4-2015

*******

DISASTROID-MISSILES(CD)

I think Disasteroids members like me grew up with 70's hard rock because that is how it sounds when they start their catchy music. There are a lot of melodies and a lot of heaviness but what I think of most is that I think me back in time to my boy's room and where I dug the old 70's hard rock groups and I can imagine that this group's members also made it . Now I do not even know if they were born then but you can listen to old music anyway despite not even born when it was made. What also strikes me rather quickly is that it is very energetic music that is difficult to defend oneself from, and there is not much time to breathe between songs ... it's cheeky! 27/4-2015