DIRTY TALONS-DIRTY TALONS(CD-NOISE APPEAL RECORDS NOISE 170)

Det fanns en gång ett österrikiskt punkband som hette Astpai som slutade 2020 och detta är fortsättningen på de spillrorna. Visst hörs det att det finns punk där i bakgrunden någonstans. För detta handlar om ganska tuff rock och med en kvinnlig sångerska som försöker överrösta den ganska hårda musiken och jag tycker att hon lyckas ganska bra med det. Men bakom det hårda finns melodier och jag gillar det hårda kompakta soundet som gör att de faktiskt låter ganska egna på något sätt. Det känns sådär lagom tufft och det känns som en skön känsla när jag lyssnar till gruppen. De har blandat in lite hårdrocksgitarrer också i en del av låtarna. Ganska bra egentligen men blandningen av stilarna gör att jag undrar kanske vilken målgrupp de får men jag är ju en av dessa målgrupper i och för sig! 13/9-2023


*******

DIRTY TALONS-DIRTY TALOONS(CD-NOISE APPEAL RECORDS NOISE 170)

There was once an Austrian punk band called Astpai that ended in 2020 and this is the continuation of those rubble. Sure, you can hear that there's punk there in the background somewhere. Because this is about pretty tough rock and with a female singer trying to drown out the pretty hard music and I think she succeeds pretty well with that. But behind the hard there are melodies and I like the hard compact sound that makes them actually sound quite their own in some way. It feels so tough and it feels like a nice feeling when I listen to the group. They have mixed in some hard rock guitars in some of the songs as well. Pretty good really, but the mix of styles makes me wonder maybe what target group they get, but I'm one of those target groups in and of itself! 13/9-2023