DIRTY SWEET-AMERICAN SPIRITUAL(CD-ACETATE RECORDS ATE7039/BORDER)

Visste absolut inget om den här gruppen innan jag satte på skivan. Fick för mig att det skulle vara lite altcountry eller något i den stilen. Kanske är så i alla fall men jag gillar detta för det känns många gånger som om de inte låst sig fast i en speciell stil och det skall de ha all heder av. Jag skulle nog vilja säga som så här…..den här skivan kommer jag att lyssna på många mer gånger och det kanske är mest för att jag vill hitta en musikstil att sätta in dem under och självklart för att jag gillar skivan också. Glad blir man i alla fall. 9/4-2010

******

DIRTY SWEET-AMERICAN SPIRITUAL(CD-ACETATE RECORDS ATE7039/BORDER)

I didn´t know anything about this group before I put on the record. I thought this would be som altcountry or something in that style. Maybe it is so but I like this because it feels like if they haven´t been locked into a special style and that they shall be honoured by. I would say like this…this record will I listen to many more times and that´s maybe most just because I want to find a musicstyle to put them under and of course just because of that I like the record too. Happy I become anyway. 9/4-2010