DIRTY SHAMES-DITRTY SHAMES(CD-RANKOUTSIDER RECORDS OUTSIDER 27)

Jag ser framemot att lyssna på den här gruppen för jag har en bra känsla av att detta låter go 77-punk med kvinnlig sång men man vet aldrig. Killarna ser ut som om de vore medlemmar i ett tidigt Boys eller Eddie and the hot Rods. Visst får jag lite som jag vill och här är det mycket influenser från tidig punkrock och Dirty Shames förvaltar det arvet riktigt bra.Lisa Lush har en kraftfull röst som passar till den annars inte så starka musiken och hennes röst ligger över det hela på ett ypperligt sätt. Mer pubrock än punkrock kanske. 29/3-2010

******

DIRTY SHAMES-DITRTY SHAMES(CD-RANKOUTSIDER RECORDS OUTSIDER 27)

I look foreward to listen to this group because I have a good feeling about that this sounds as really good 77-punk with female vocals but you´ll never know. The guys looks like if they were members in an early Boys or Eddie and the Hot Rods. Sure I get a little bit as I like and here it is much influences from early punkrock and Dirty Shames take the heritage from early punkrock really good. Lisa Lush have a powerful voice which suits really good to the other not so strong music and her voice is over the music in a good way. But maybe more pubrock than punkrock. 29/3-2010