DIRTY OLD BASTARDS-DIRTY OLD BASTARDS(CD-DIRTY OLD BASTARDS DOBREC 001)

 

Traditionell blues är väl något som jag inte lyssnat så mycket på men jag förstår ju att den musiken är mycket av upphovet till dagens rockmusik. Ska därför bli kul att lyssna till denna svenska grupp och jag fick skivan av Tomas(från P-Nissarna, Lotus etc). Det svänger riktigt bra och jag ska kanske bli en blueskille 😉 Nej men helt ärligt så uppskattar jag skivan riktigt mycket(det är inte fjäsk Tomas)och det mycket bättre än jag trodde och sitter här på jobbet och stamper takten till musiken. Det är väl bara covers på skivan men det gör inte mig något eftersom jag inte hört någon av låtarna tidigare. Jag älskar title The Devil ain´t lazy och det är ju en bra låt också. I Want to be loved tycker jag mig höra ett Stray Cats-liknande sound och det är coolt. Jag får till och med lite Tom Waits -feeling i några av låtarna och det är ju en artist som jag gillar mycket. Så varför inte vidga vyerna lite grand och låt er översköljas av denna tidlösa musik. 22/4-2021


*******

DIRTY OLD BASTARDS-DIRTY OLD BASTARDS(CD-DIRTY OLD BASTARDS DOBREC 001)

Traditional blues is probably something I have not listened to that much, but I understand that that music is much of the origin of today's rock music. Should therefore be fun to listen to this Swedish group and I got the album from Tomas (from P-Nissarna, Lotus etc). It swings really well and I might be a blues guy 😉 No, but quite honestly, I really appreciate the record (it's not something I only say Tomas) and it much more better than I thought and sitting here at work and stomping the beat to the music. I guess it's just covers on the record but it does not matter to me because I have not heard any of the songs before. I love the title The Devil ain´t lazy and it's a good song too. In Want to be loved, I think I hear a Stray Cats-like sound and it's cool. I even get a little Tom Waits feeling in some of the songs and it's an artist I like a lot. So why not broaden the views a little and let yourself be overwhelmed by this timeless music. 22/4-2021

DIRTY OLD BASTARDS-NOBODY´S FAULT(10- DIRTY OLD BASTARDS DOBREC 002)

 

En tiotummare med fyra låtar som “blev över” från skivan ovan….De börjar med Elvis gamla Hound Dog. Titellåten Nobody´s Fault but mine är ju en riktigt bra och tung låt och jag kollar in den på You Tube också där det är en inspelning från Nostalgifestivalen i Vårgårda…så fräckt (kolla in (136) Dirty Old Bastards - Nobody´s Fault But Mine - YouTube ) Hound Dog gör de till en riktigt bra låt och Elvis har väl egentligen aldrig varit någon riktig favorit för mig men Dirty Old Bastards gör den till något bra och svängigt. Dirty Mistreater ä ren riktigt käck låt och den skulle kunna vara en Elvis-låt den med och skulle nästan kunna vara filmmusik till Bugsy Malone eller O Brother where art thou eller vad den heter.  Think it over ä ren riktigt cool låt den  med en massa roliga trum och ringljud…svängigt. 22/4-2021


*******

DIRTY OLD BASTARDS-NOBODY´S FAULT(10- DIRTY OLD BASTARDS DOBREC 002)

A ten-inch with four songs that were "left over" from the album above…. They start with Elvis' old Hound Dog. The title track Nobody´s Fault but mine is a really good and heavy song and I check it out on You Tube also where it is a recording from the Nostalgia Festival in Vårgårda… so cool (check out in (136) Dirty Old Bastards - Nobody´s Fault But Mine - YouTube )) They do Hound Dog to a really good song and Elvis has never really been a real favorite for me but Dirty Old Bastards makes it something good and swinging. Dirty Mistreater is a really cool song and it could be an Elvis song with it and could almost be film music for Bugsy Malone or O Brother where art thou or whatever it's called. Think it over is really cool let it with a lot of fun drum and ringing… swinging. 22/4-2021