DIRTSHEATH-CRUISE FOR A BRUISE(CD-STEELTOWN RECORDS)

Den här gruppen tar tag i taktpinnen med en gång med sin snabba engelsksjungna hardcore och jag tror helt klart att detta är musik som skulle tilltala de mest rättrogna hardcorefanatikerna mycket och helt klart är det aggressiv musik som är Dirtsheats signum när det gäller musik. De låter som om de är förbannade som bara den och det är bra att man tar ut det i musiken på detta sätt för det är ju så man har chansen att göra när man är musiker. Få ut frustration och ilska i musiken och ge lyssnaren det i present. 25/5-2015

*******

DIRTSHEATH-CRUISE FOR A BRUISE(CD-STEELTOWN RECORDS)

This group grabs the baton at once with his fast English sung hardcore and I think quite clearly that this is music that would appeal to the most orthodox hardcore fanatics lot and is clearly the aggressive music that is Dirtsheats hallmark when it comes to music. They sound like they are pissed off like crazy and it's good to take it out of the music in this way because it's so you have the chance to do when you're a musician. Get out of frustration and anger in the music and give the listener a gift like this. 25 5-2015

DIRTSHEATH-SAME OLD SHIT(CD-STEELTOWN RECORDS STR-019)

En ganska rolig text tycker jag angående Native German English och jag tycker att de överlag har lyckats riktigt bra med sina korta engelska texter detta tyska band. De sjunger en hel del om att ta ställning emot nazister etc och det gillar jag för det är bra när band utnyttjar sin ställning som de har med musik att försöka påverka folk till bättre tankar eller bygga på de bra tankar som de flesta i genren har.  Musikaliskt spelar de snabb hardcore men inte så snabb att de inte själva hinner med utan här snackar vi om amerikanska stylad hardcore som ofta fokuserar på tyngd mer än på snabbhet egentligen. Men visst spelar de snabbt ibland och det gillar jag men framförallt gillar jag Dirtsheath snabba som långsamma. 25/5-2015

*******

 

DIRTSHEATH-SAME OLD SHIT(CD-STEELTOWN RECORDS STR-019)

A rather funny text, I think about the Native German English and I think they have generally succeeded in really well with their short English texts this German band. They sing a lot about taking a stand against the Nazis etc and I like that because it is good when bands use their position as they have with the music to try to influence people to better thoughts and build on the good thoughts that most of the genre have. Musically, they play fast hardcore but not so fast that they do not themselves have time, but here we are talking about American styled hardcore that often focus on weight more than the speed actually. But yes, they play fast sometimes and I like, but above all I like Dirtsheath fast and very slow. 25/5-2015

DIRTSHEATH-GET UP AND GO(CD-STEELTOWN RECORDS)

Inledningsvis är det riktigt snabb musik och här tycker jag nästan att de har tagit influenser från tidig engelsk hardcore och den mer d-beat liknande musiken som kom I början av 80-talet. Faktiskt lite grand av både Exploited och Discharge när jag lyssnar till deras musik och jag blir riktigt glad när jag blir så här förbannad när jag lyssnar på musik. Som vanligt har de texter som faktiskt ger någonting och det gillar jag ju när punk/hardcoreband har. Lustigt på denna skivan också att tre av de fyra i bandet har hästsvansar, inte så vanligt i denna musikstil men desto fräckare just därför. Men musikaliskt är detta kanske deras svagaste av de tre jag fick men det håller ändå hög kvalité. 25/5-2015

*******

DIRTSHEATH-GET UP AND GO(CD-STEELTOWN RECORDS)

Initially, it's really fast music, and here I think almost that they have taken influences from early English hardcore and the more d-beat like music that came in the early 80s. Actually a little bit of both Exploited and Discharge when I listen to their music and I get really happy when I get like this pissed when I listen to music. As usual, the texts that actually gives something and I like that course when the punk / hardcore bands have. Funnily on this disc that three of the four band has ponytails, not so common in this style of music but the insolent just because. But musically this is perhaps their weakest of the three I got but it is still high quality. 25/5-2015