DIRT BOX DISCO-BLOONZ(CD-STP RECORDS STP 026)

Denna fullängdare kom ut 2014. Wow säger jag bara. En måndagmorgon och man känner sig inte pigg när man sätter på denna skiva. Men efter några låtar med DBD så känner man hur adrenalinet pumpar och att man verkligen får till energi för den här typen av snabb punkrock är verkligen något som jag gillar. Melodier i överflöd och en sångare som verkligen kan sjunga och till detta låtar som håller riktigt bra i vilket sammanhang som helst. Jag tycker nog inte bara att det är ren punk det blir när den här gruppen visar upp sig. Jag tänker lite på gamla engelska new wave grupper från 80-talet också och det var något jag lyssnade mycket förr på. Jag kan skulle kunna säga Gaye Bikers on Acid, Therapy? För att försöka få er att förstå ungefär.. 14/10-2014

********

DIRT BOX DISCO-BLOONZ(CD-STP RECORDS STP 026)

This album came out 2014 Wow I just say. One Monday morning and you do not feel refreshed when you put on this disc. But after a few songs with the DBD, you feel the adrenaline pumps and you really get into energy for this type of fast punk rock is really something that I like. Melodies abound and a singer who can really sing, and this song that keeps really well in any context. I certainly think not only that it is pure punk it will be when this group shows up. I think a bit of old English new wave groups from the 80's also and it was something I listened much sooner on. I could could say Gaye Bikers on Acid, Therapy? To try to make you understand about .. 14/10-2014

DIRT BOX DISCO-ARE YOU READY?(MINI-CD STP RECORDS)

En fem låtars CD med DBD som kom ut 2011 och jag hade hört en skiva med dem innan men den hade inte riktigt fastnat även om jag kom ihåg att den var bra. Are You ready? som inleder skivan är verkligen en låt som kan inleda konserter kan jag tänka mig. En riktigt bra och melodisk låt i sann punkanda. Snygga körer och en sångare som verkligen kan sjunga . Oj vilken powerpunk detta är egentligen och man kan skönja Ramones, Beach Boys och till detta modernare punk…riktigt bra och skönt att sjunga med i. 13/10-2014

********

DIRT BOX DISCO-ARE YOU READY?(MINI-CD STP RECORDS)

A five songs CD with DBD which came out in 2011 and I had heard an album with them before but had not really caught on although I remember it was good. Are you ready? which opens the disc is really a song that can initiate concerts, I can imagine. A really good and melodious song in true punk spirit. Stylish choirs and singers who can really sing. Oh what power punk and this is really one can discern Ramones, Beach Boys and this more modern punk ... really good and nice to sing along to. 13/10-2014

DIRT BOX DISCO-LEGENDS(CD-WOLVERINE RECORDS WRR 186)

I bookleten ser man en teckning där man ser en medicinhylla med en dödskalleflaska och mediciner med Ramones, Rancid, Motörhead och Kiss och därför skall det bli riktigt intressant att lyssna till skivan.Vilket gott tempo de har och jag förstår deras medicinhylla för det är verkligen ingredienser som hörs på något sätt och som de förvaltat riktigt bra för jag tycker nog att detta är det intressantaste jag hört på länge i punkväg och framförallt gillar jag deras täta sound och ibland undrar jag hur de hinner att andas..De tretton låtarna är alla små mästerverk i punkens anda och jag avundas inte trummisen i bandet för han får jobba på riktigt bra…. Men som helhet bland det bättre jag hört på många månader…vill bara ha mer!!!! 13/10-2014

********

DIRT BOX DISCO-LEGENDS(CD-WOLVERINE RECORDS WRR 186)

In the booklet you see a drawing where you see a medicine cabinet with a skull bottle and medications with Ramones, Rancid, Motörhead and Kiss and therefore should be really interesting to listen to the record.What a good pace they have, and I understand their medicine shelf because it is really ingredients that can be heard in any way and they managed really well because I think that this is the most interesting I've heard in a long time in punkwave and above all, I like their tight sound and sometimes I wonder how they have time to breathe .. the thirteen songs are all small masterpiece of punk spirit and I do not envy the drummer in the band because he must work on really well .... But as a whole, among the better I've heard in many months ... just want more!! 13/10-2014