DINGO-NO FLATTERY NO FLINCH DON´T TURN YOUR BACK(CD-PUNX RULES RECORDS PRR-002) Denna grupp är japanskt och det var väldigt vad grupperna från Asien börjar ta för sig. Numera är det inte bara riktigt råa grupper som kommer därifrån utan Dingo spelar en mycket melodiös punkrock med mer rötter i den gamla punken än i den senare kängpunken. Det är roligt eftersom de sjunger på japanska och innan jag förstod det för texterna stod på engelska i bookleten och jag tänkte att det var en jävla underlig engelska de sjöng på. Här är det inga muntra texter utan här är det allvar och deras texter lyser av frustration och ilska och det är såhär jag vill ha punkrock.(SJU) 13/5-04

 DINGO-NO FLATTERY NO FLINCH DON´T TURN YOUR BACK(CD-PUNX RULES RECORDS PRR-002) This group is Japanese and it´s fucking so that the groups from Asia is coming. Nowadays it´s not the raw styled groups which comes from Japan  because Dingo plays a very melodic styled punkrock with more roots in the old punk than in the later crustpunk. It´s fun because they sing in Japanese and I didn´t understood that because the lyrics stood in English in the booklet and I thought it was a  a fucking odd English they singed in. Here´s no happy lyrics because here it´s serious lyrics with frustration and anger which is big and this is how I want punkrock.(SEVEN) 13/5-04