DIMS REBELLION-NUEVA ESTOCOLMO(CD-KJELL HELL KJELL 003) Fantastiskt, hur kunde man missa detta band innan. Eller missa och missa men jag har avfärdat dem som ett inte så bra band men fan vad jag har haft fel. De är ett band med punken som bas men de har saxofon, orgel och så vidare och de vågar bryta mönstren med hur det ”måste” vara. Jag kan tänka mig att Jam, Stiff Little Fingers har legat mycket på deras skivspelare genom åren. För det är samma typ av blandning av musikstilar fast med punken som bas som sagt. Det finns så mycket känslor inblandat i deras punk och så mycket melodier så det är nästan omöjligt att beskriva dem men helt klart är ju i alla fall att detta måste vara bland det bättre i Sverige detta året.(ÅTTA) 22/11-04

DIMS REBELLION-NUEVA ESTOCOLMO(CD-KJELL HELL KJELL 003) Fantastic, how could I have been missed this band. Or miss or miss but I have not thought about them as a good band but fuck what wrong I was. They´re a band with punk as a base but they have saxophone, organ and so on and they dare to break the style they “must” have. I can imagine that bands like Jam, Stiff Little Fingers have been on their recordplayer through the years. Because it´s the same type of musicstyles but with the punk as a abase which I said. There’s so much feelings involved in their punk and so much melodies so it´s hardly impossible to describe them all but it´s really clear that this must be among the best bands in Sweden this year.(EIGHT) 22/11-04

DIMS REBELLION/DON´T CARES-HELLSPLIT NUMMER 1(CD-KJELL HELL KJELL 002) Första spliten på Kjell Hell(det kommer mer) och den skivan känns lovande. Dims Rebellion är först ut och deras intensiva punkrock påminner mig om både tidigt 80-tal och engelsk punk och när saxofonen kommer in i musiken så blir det inte bara säreget utan så mycket bättre. Riktigt riktigt bra.6 låtar av högklassig punkrock och refrängerna sitter där de ska och Dims Rebellion är verkligen en skiva som jag ser framemot. Don´t Cares är mycket tuffare och är svårjämförbara men som en hybrid mellan Motörhead och Zeke kanske med ett punkigt utförande överhuvudtaget. Jag gillar nog Dims Rebellion bättre även om Don´t Cares har ett sjujävla ös i sin musik.(ÅTTA) 5/11-04

DIMS REBELLION/DON´T CARES-HELLSPLIT NUMMER 1(CD-KJELL HELL KJELL 002) First split on Kjell Hell(it will come more) and that record feels promising. Dims Rebellion is first out and their intensive punkrock reminds me about both early 80´s and English punk and when the saxophone comes into the music it isn´t only own music and it´s really good. Really really good. 6 songs of high class punkrock and the refrains is there precisely as they should be and Dims Rebellions fullength is really a record which I look forward to. Don´t Cares is tougher and more hard to compare with anything but as a hybrid of Motörhead and Zeke but with a punkier style is a style they have. I like Dims Rebellion better even if Don´t Cares have a fucking speed in their music.(EIGHT) 5/11-04