DILLINGER ESCAPE PLAN-MISS MACHINE(CD-RELAPSE RLP 6587/BORDER) Låtarna har spårnummer som 1,2,17,33, 45 osv och slutar på 91.Så många låtar är det inte som 91 så jag vet inte vad DEP håller på med. Vad jag vet är att de är jävligt tunga i alla fall och att de verkar jävligt arga. Men då är det inte idiotilska som kommer ut utan ganska eftertänksam sådan. Ganska rolig musik faktiskt även om de låter som om världen har gått åt helvete. Det kanske den håller på att göra så det är kanske rätt väg gruppen är på. Tänk er en blandning av Nasum , Metallica och Systems of a Down och DEP är här.(SJU) 9/8-04

DILLINGER ESCAPE PLAN-MISS MACHINE(CD-RELAPSE RLP 6587/BORDER)  The songs have tracknumbers as 1,2,17,33,45 and so on and the last one is 91. So many songs isn´t it so I don´t know what DEP is doing.  What I know is that they´re really heavy and they seem to be really angry. But then they´re not idiotangry because the anger which comes out is really thoughtful. Really funny music even if they sound as the world have gone to hell. It maybe on it´s way to do so it´s maybe the right way the group is on. Think a mix of Metallica, Nasum and Systems of a down and DEP is here.(SEVEN) 9/8-04