DILEVA-HYBRIDS(CD-ERIX AXL SOUND EAS030)

Det var ett tag sedan DiLeva gav ut en skiva men här kommer den. 15 låtar på engelska. Han har ju kört lite Bowie det senaste live och här ger han sin tolkning av Heroes. Inledande titellåten påminner mig om Ultravox och Kraftwerk på samma gång men sedan kommer den igång med DiLevas karekteristiska röst. Winter in Paradise blir nog DiLevas nästa hitlåt tror jag för texten berör och här får till och med DiLevas son Telo får vara med och sjunga på ett hörn. Han är med mer och då tillsammans med sin mamma Sofia så det blir lite av ett familjeprojekt. Jag har alltid gillat DiLeva ända sedan tidiga tider med grupper som Pillisnorks, Modern Art etc och har följt hans solokarriär i princip hela tiden och jag gillar att han retar upp känslor hos folk gen om att vara lite “konstig” och snäll, lite som Håkan Hellström också väcker hos folk. Men skivan känns lite som en comeback och en riktigt bra sådan för det känns som om han hittat rätt i många av låtarna här. Texterna glider kanske iväg ibland men det är ju så det ska göra när han är igång för annars hade det inte varit DiLeva men det finns texter som ger mig väldigt mycket också så jag tror mycket på den här skivan…. 20/2-2023

********

DILEVA-HYBRIDS(CD-ERIX AXL SOUND EAS030)

It's been a while since DiLeva released a record but here it comes. 15 songs in English. He's been running some Bowie lately live and here he gives his version of Heroes. The opening title song reminds me of Ultravox and Kraftwerk at the same time but then it gets going with DiLeva's charecteristic voice. Winter in Paradise will probably be DiLeva's next hit song I think because the lyrics touch and here even DiLeva's son Telo gets to sing on a corner. He's with him more and then with his mother Sofia so it becomes a bit of a family project. I have always liked DiLeva ever since early times with groups like Pillisnorks, Modern Art etc and have followed his solo career basically all the time and I like that he teases up feelings in people about being a little "weird" and kind, a bit that Håkan Hellström also evokes in people. But the record feels a bit like a comeback and a really good one because it feels like he's found his way in a lot of the songs here. The lyrics may slip away sometimes but that's what it's supposed to do when he's up and running because otherwise it wouldn't have been DiLeva but there are lyrics that give me a lot too so I'm a big believer in this record.... 20/2-2023

DILEVA-INNAN SOLEN GÅR UPP(CD-SPACEFLOWER 7320470104446)

Det var ett tag sedan DiLeva släppte något nytt känns det som och det känns någonstans att det inte är samma sorts låttitlar som vanligt Lights out i ålderdomshemmet, Född i Gävle etc. Men musiken är densamma och jag tror säkert att den vane DiLeva-lyssnaren kommer att hitta några guldkorn här och där. Det är lugna saker som är grejen för DiLeva denna gång och Thomas röst låter som vanligt och han sjunger riktigt bra tycker jag på denna skiva. I och för sig brukar han sjunga bra och väldigt säreget och mycket beror väl på att han har behållit sin dialekt när han sjunger och det tycker jag är fräckt. Den här skivan är inget undantag…DiLeva skall sjunga på svenska och det gör han med bravur här. 15/11-2013

********

DILEVA-INNAN SOLEN GÅR UPP(CD-SPACEFLOWER 7320470104446)

It was a while ago DiLeva released something new, it feels like and it feels somewhere that it's not the same sort of song titles as usual Lights out i ålderdomshemmet, Född i Gävle etc. But the music is the same and I'm sure that the intrepid DiLeva listener will to find any gems here and there. It's quiet things that is the thing DiLeva this time, Thomas's voice sounds as usual and he sings really good I think on this record. In and of itself does he sing well and very peculiar and very probably because he has retained his accent when he sings and I think this is cool. This disc is no exception ... DiLeva must sing in Swedish and he does it brilliantly here. 15/11-2013

DI LEVA-HOPPETS RÖST(CD-BAM BAMCD 2009/BONNIERAMIGO)

Jag har hört en liten trevlig historia från en arbetskamrat som träffade DiLeva i Stockholm och där det slutade med att en kvinna sade att : -Vi har vår egen Jesus i Stockholm- Di Leva.  Inte helt olikt Jesus vandrar han fram som vår tids musikfrälsare. Det fanns en tid som Di Leva sjöng på engelska…den gillade inte jag. Di Leva skall sjunga på svenska tycker jag och hans väldigt säregna stil låter som vanligt på nya skivan….och det är jag väldigt nöjd med.  De religiösa tecknen hörs i Tala är silver eller vad sägs om Mamma kom först, pappa kom sen, från himmelen och till jorden…Ni förstår hur det låter kan jag tänka och ingen som gillar Di Leva sedan innan kommer att bli besviken. 13/9-06

*******

DI LEVA-HOPPETS RÖST(CD-BAM BAMCD 2009/BONNIERAMIGO)

I have heard a nice little history from a workingmate which met Di Leva in Stockholm and there it ended with a woman saying: We have our own Jesus in Stockholm – Di Leva! Not so far away from Jesus wandering Di Leva around as our times musicsavier. It was a time when Di Leva singed in English….that I didn´t like. Di Leva shall sing in Swedish I think and his very own style sounds as usual on the new record…..and that I´m really satisfied with. The religious signs can be hard in Tala är Silver or what to say about Mommy came first, daddy came later, from heaven and to earth…You can understand how it sounds and no on one who likes Di Leva in the past will be disappointed.13/9-06

DILEVA-ÄLSKA(CD- METRONOME/WEA)

DiLeva är tillbaka med en bang. Jag har läst en hel del dålig kritik mot denna skiva men det känns som om att nu är DiLeva accepterad av svenska folket och då måste han skrivas ner. Jag gillar den nya skivan ganska mycket och det lite dansanta soundet är riktigt fräckt tycker jag. Miraklet finns med här och det tycker jag är lite synd eftersom den fanns med på hans best-of. Men detta är en av DiLevas bästa album på många år  27/3-00

********

DILEVA-ÄLSKA(CD- METRONOME/WEA)

DiLeva is back with a bang. I have read a whole lot of bad critic of this record, but now is DiLeva accepted by the swesish people and then he most be written down.  I like the new record really much and the little dancesound he give us is really nice I think. Miraklet is here on this record too and it´s a shame because it was on his best of too. But this is DiLeva´s best album in some years 27/3-00