DIGNITIES-FIRE TAKES THE NIGHT(CD)

Väldigt svårt att förstå vilken typ av musik denna grupp spelar för medlemmarna ser rätt “ vanliga” ut och här är det inget långt hår, tuppkammar eller liknande som kan avslöja lite om vad de spelar.  Egentligen blir det inte mer klart efter någon låt heller. Det är någon slags punkig rock eller något sådant kanske. De har en låt som min dotter(Teenage Suicide) som är riktigt bra! En hel del låtar om död eller vad sägs om den nyss nämnda, Born Dead, Born Killer, Don´t die before I do….och jag vet inte vad det beror på. Eftersom det är två tjejer som sjunger och musiken är ganska tuff så tänker jag på en grupp som Lost Cherrees eller något sådant anarchopunkband. Helt okej är det i alla fall. 12/8-2015

*******

DIGNITIES-FIRE TAKES THE NIGHT(CD)

Very difficult to understand what type of music this group plays in members looks right 'ordinary' out and here it is no long hair, mohawks or similar that may reveal little about what they play. Actually, there will not be more clear after some songs either. It's some kind of punk rock or something maybe. They have a song about my daughter (Teenage Suicide) which is really good! A lot of songs about death or how about the aforementioned, Born Dead, Born Killer, Don't die before I do ... .and I do not know what caused it. Since there are two girls who sing and the music is pretty tough, I think of a group that Lost Cherrees or something other anarchopunkband. Okay is it anyway. 12/8-2015