DIE WRECKED-MONGREL HORDES(CD-MASSPROD)

De översätter sina engelska låtar till en massa olika språk på sin skiva som indonesiska, lettiska, hebreiska, kinesiska etc. Det här är en grupp som består av två killar och en tjej och att de bara är tre kan man inte tro för det är jävla massa ”oväsen” om man säger så. Jag menar att det är ett massivt ljud och man märker ganska snabbt att man inte behöver vara mer än tre i ett band. Jag tror att ni som är inne på ganska tidig anarchopunk kommer att jubla när ni hör detta band för det finns verkligen mycket som är taget från tidig anarchopunk tycker jag. Sedan skall jag inte vara så enkelriktad så att jag säger att det bara låter så utan det finns andra punkstilar inblandade i deras musik också.. Men det känns verkligen att de lever punk och helt klart ett av de mer intressanta punkbanden just nu. 4/6-2015

*******

DIE WRECKED-MONGREL HORDES(CD-MASSPROD)

They translate their English songs for a lot of different languages on thier disc Indonesian, Latvian, Hebrew, Chinese, etc. This is a group consisting of two boys and a girl and they are only three can not believe because it's fucking lot of "noise" so to speak. I mean that it is a massive sound and you notice pretty quickly that you do not need to be more than three in a band. I think that you who are on fairly early anarchopunk will rejoice when you hear this band there really is much that is taken from an early anarchopunk I think. Since I will not be so one-way so that I say it just sounds so, but there are other punk styles involved in their music too .. But it really feels that they live punk and clearly one of the more interesting punk bands right now. 4/6-2015