DIE SKEPTIKER-KEIN WEG ZU WEIT(CD-DESTINY RECORDS DESTINY 177)

Jag älskar ju tysk punk sjungen på tyska det vet ni men det som är underligt just med Die Skeptiker är att de gjort en massa skivor och jag har aldrig hört dem. Men tack vare Destiny Records som nu gör detta möjligt inser jag vad jag missat genom åren. Det är snabbspelad punkrock på tyska med ett lite eget sound som gäller för Die Skeptiker och jag tror mycket beror på sångaren som verkligen har en annorlunda sångstil tycker jag. Inte så att han sjunger opera, growlar eller något sådant utan han låter bara annorlunda. Jag gillar deras snabba punk riktigt mycket och skulle gärna vilja höra mer med gruppen.Men den där annorlunda rösten hör jag egentligen bara inledningsvis och sedan har man vant sig och jag bara älskar deras melodiösa tysksjungna punkrock.  25/4-2018


*******

DIE SKEPTIKER-KEIN WEG ZU WEIT(CD-DESTINY RECORDS DESTINY 177)

I love German punk singing in German you know but what's strange just with Die Skeptiker is that they made a lot of records and I have never heard them. But thanks to Destiny Records, which makes this possible, I realize what I've missed some over the years. It's a fast-paced punk rock in German with a little own sound that applies to Die Skeptiker and I think much depends on the singer who really has a different song style I think. Not that he sings opera, growls or something like that, but he sounds just different. I like their fast punk really and would love to hear more with the group. But that different voice I really only hear initially I'm used to after a while and I only love their melodious German-singing punk rock. 25/4-2018