DIE SCHWARZEN SCHAFE-SCHREI(CD-RIL REC RR009) Man ser redan på bilderna på skivomslaget att detta är en grupp som har mycket att säga på något sätt. Knutna nävar, megafoner osv. Musikaliskt är det en ganska traditionell stil av punkrock….inte riktigt hardcore men på väg att bli det men det kanske finns lite poppiga tongångar här för att kallas ren hardcore. Framförallt hör man vad de sjunger även om min tyska inte är den bästa. Det är faktiskt så att man känner att knytnäven börjar knytas i fickan efter några låtar och man sjunger med i deras fotbollsrefränger.(SJU) 18/2-09

DIE SCHWARZEN SCHAFE-SCHREI(CD-RIL REC RR009) You can see already on the cover on the record sleeve that this is a group which have a lot to say in some way. Raised fists, megaphones etc. Musically it´s a really traditional style of punkrock…not really hardcore but it is on it´s way to be that but it´s too much poppy tunes here so that you can call it pure hardcore. And you can hear what they sings even if my german not its´the best one. It´s actually so that you feel the fist starting to be raised in my pocket after some songs and you sing along with their footballrefrains.(SEVEN) 18/2-09