DIE ARBETSLOSEN BAUARBEITER-LIVE IM SO 036 BERLIN(CD-BROKEN SILENCE 02027)

Ett lustigt namn på en grupp men när det gäller tyska namn så har vi ju en hel del andra lustiga också och en grupp som Toten Hosen har ju lyckats bra.  Att få första bekantskapen genom en liveskiva är väl inte alltid så bra men jag fick ju denna och en studioskiva så vi får väl se men skivan känns lyckad ändå med sina 18 låtar och man hör redan här att denna grupp är något som jag kommer att gilla. De har bra tempo, spelar punk och sjunger på tyska. Just dessa saker brukar jag ju vara svag för. Det känns bra att lyssna till detta för bandet verkar ha kul och publiken likaså men det kanske är så att publikljudet är lite för högt ibland men det hörs ju verkligen att det är en liveskiva i alla fall. Men jag satsar nog mer och tror mer på studioskivan. 30/10-2014

******

DIE ARBETSLOSEN BAUARBEITER-LIVE IM SO 036 BERLIN(CD-BROKEN SILENCE 02027)

A funny name for a group, but when it comes to German names so we do have quite a few other tidbits, too, and a group like Toten Hosen've done well. Getting first acquaintance through a live album's not always so good but I did get this and a studio album so we'll see but the disc feels terrible anyway with its 18 songs and one hears already here that this group is something that I will like . They have good speed, plays punk and sing in German. Just those things I usually supposed to be weak to. It feels good to listen to this for the band seems to have fun and the audience as well, but it may be that crowd noise is a little too loud at times but it is audible really think it's a live album anyway. But I bet probably more and think more on the studio disc. 30/10-2014

DIE ARBETSLOSEN BAUARBEITER-SOMMER IN BERLIN(CD-BROKEN SILENCE 02035)

En studioskiva fick jag ju också med gruppen….Det verkar vara glada grabbar som spelar punkrock det här. Och det är inte vilken tysk punkrock som helst utan jävligt bra sådan och här vill man sjunga med mest hela tiden och det gör jag också så de andra här utanför undrar vad jag håller på med. De har säkert lyssnat en hel del på Toten Hosen men också på annan tysk punk och den här gruppen gör det väldigt bra och jag tycker verkligen att de kan sina saker…helt klart. Snyggt med den akustiska gitarren i Horizont till exempel och det lyfter hela skivan när man får till en låt som är lite annorlunda från de andra på skivan. Annars är det väl inte så mycket som är annorlunda från andra tyska punkband men det är jag ju tacksam för eftersom det är min favoritpunk… 30/10-2014

********

DIE ARBETSLOSEN BAUARBEITER-SOMMER IN BERLIN(CD-BROKEN SILENCE 02035)

A studio album I also got with the group ... .It seems to be happy guys playing punk rock this. And it is not the German punk rock anytime without damn good one and here you sing with all the time and I do too so the others out here wondering what I'm doing. They've probably heard a lot on the Toten Hosen but also at other German punk and this group is doing really well and I really think they know their stuff ... clearly. Nice with the acoustic guitar in Horizont for example, and it lifts the entire disc lifts when you get a song that is a little different from the others on the disc. Otherwise, it's not so much that is different from other German punk band but of course I am grateful for because it's my favorite punk ... 30/10-2014