DIE ORALAPOSTEL-UBERS KNIE GEBROCHEN(CD)

13 låtar med tysksjungen punk….det är ju aldrig fel och inte är det det i detta fall heller.  Det är låtar som går ganska fort, det är lätt att sjunga med i och gruppen verkar ha väldigt kul när de spelar. Annars skiljer sig väl inte gruppen så mycket från andra tyska punkgrupper men framförallt är det snabbheten som kanske skiljer de från grupper som Toten Hosen och liknande poppiga punkgrupper. Inte så att de spelar hardcore eller så utan punken ligger de nog varmt om hjärtat men de har speedat upp tempot lite grand. Klart är i alla fall att jag som vanligt är svag för den här typen av tyskpunk och det är musik som låter som bomull för mina öron. 5/1-2015

*******

DIE ORALAPOSTEL-UBERS KNIE GEBROCHEN(CD)

13 songs sung by German punks ... it is never wrong and it's not in this case either. There are songs that go pretty fast, it's easy to sing along to, and the group seems to have a lot of fun when they play. Otherwise differs well the group is not so much from other German punk groups but above all it is the speed that may differ from those groups that Toten Hosen and the like pop punk groups. Not that they play hardcore or so and I think that punk is near their hearts but they have speeded up the pace a little. It is clear in any case that as usual I'm a sucker for this kind of German punk and it's music that sounds like cotton for my ears. 5/1-2015

DIE ORALAPOSTEL-1A KINDERPUNK-KLASSENARBEIT(CD)

Detta omslag är utformat som en skrivbok från skolan och det är en kul idé tycker jag. Jag har sett något liknande förut men det är alltid kul med något nytt. Skivan kom ut 2007 och är fylld med tysksjungen punkrock. Här är det ännu poppigare än på den senare skivan tror och tycker jag. Det är lätt att sjunga med i körer etc och även om man inte vet vad de sjunger om så känns det bra att sjunga med i låtarna. De får till och med in lite ska i en del av låtarna och det gör det ännu svängigare på något sätt. Det är svårt att sitta still till denna grupp när man lyssnar på dem och det är kul att lyssna till oftast. Det enda negativa är att låtarna blir ganska lika och ibland flyter låtarna in i varandra om man säger så. 5/1-2015

*******

DIE ORALAPOSTEL-1A KINDERPUNK-KLASSENARBEIT(CD)

This cover is designed as a notebook from school and it's a fun idea, I think. I have seen something like this before but it's always fun with something new. The album came out in 2007 and is filled with German sung punk rock. Here it is even more pop than the latter disc believe and think. It's easy to sing along choruses etc and even if you do not know what they are singing about, it feels good to sing along to the songs. They may even be in a bit of some of the songs and that makes it even more groovy in any way. It's hard to sit still to this group when you listen to them and it's fun to listen to most often. The only negative is that the songs are quite similar and sometimes the songs flowing into each other, so to speak. 5/1-2015