DIE! DIE! DIE!-CHARM OFFENSIVE(CD-SOUNDS OF SUBTERRANIA SOS 163/GORDEON)

Jag vet att jag fått något bra från denna label innan och hoppas på denna grupp också! Visst är det bra men jag hade inte riktigt koll på vilken typ av musik det skulle vara.- Jag trodde på punk men det är det ju inte. Det är säkert så att de har lyssnat en del på punk men jag tror mer att de har lyssnat desto mer på band som Jesus and Mary Chain, indieband, My Bloody Valentine och den typen av band. Ni förstår kanske då att det handlar om musik med ganska mycket attityd och en hel del ljud och DDD har en massiv ljudvägg om man säger så. Men om ni gillade Jesus and Mary Chains debutskiva så tror jag att ni älskar denna också! 23/8-2017


******

DIE! DIE! DIE!-CHARM OFFENSIVE(CD-SOUNDS OF SUBTERRANIA SOS 163/GORDEON)

I know I've got some good from this label before and hope fit is so with this group too! Sure it's good, but I did not really know what kind of music it would be. I thought of punk, but it's not. It's certain they've listened to punk, but I think more that they've listened more to bands like Jesus and Mary Chain, indiebands, My Bloody Valentine and that kind of band. You may understand that it is about music with quite a lot of attitude and a lot of sound and DDD has a massive soundwall if you say so. But if you liked the debut of Jesus and Mary Chain, I think you love this too! 23/8-2017

DIE! DIE! DIE!-SWIM(CD-SOUNDS OF SUBTERRANIA SOS 143)

Har ingen koll på denna grupp överhuvudtaget och det skall bli riktigt intressant att sätta tänderna i skivan. Omslaget ser ut som om det är en grupp likt Happy Mondays, Stone Roses som har gjort skivan…Så jag hade egentligen ingen aning om hur de lät men jag tycker mig höra influenser från Husker Du, Dinosaur jr och den typen av lite stökigare new wave band som egentligen har ganska mycket punkinfluenser men ändå har sin egen stil och låter mycket. För det är verkligen något de gör..låter mycket alltså och det känns som om man aldrig får en andningspaus när man lyssnar på gruppen…förstår ni hur jag menar? Svårbeskrivbart men mycket ljud är det i alla fall och måste jag lägga detta i en kategori….nja…jag får nog passa på den. 12/8-2014

*******

DIE! DIE! DIE!-SWIM(CD-SOUNDS OF SUBTERRANIA SOS 143)

Have no idea  about this group at all, and it will be really interesting to get your teeth into the disc. The cover looks as if it is a group of like Happy Mondays, Stone Roses who have made the disc ... So I really had no idea how they sounded but I think I hear influences from Husker Du, Dinosaur Jr. and the type of little messier new wave bands that really have pretty much punk influences but still have their own style and sound very. For it is really something they do..sounds much then and it feels like you never get a breather when you listen to the group ... do you understand what I mean? Hrd to describe but very much sounds, it is in all cases and I have to put this in a category ... .no ... I'll have to pass on that. 12/8-2014