DIE BOCKWURSCHTBUDE-SIPPENHAFT(CD-ANARCHY OF SOUND AOS 014A)

 

Tysk punk är alltid något jag välkomnar och hoppas på denna grupp också..Jag blir inte besviken när jag sätter på skivan…så mycket kan jag säga i alla fall för deras snabba tysksjungna punkrock är riktigt bra. Det är riktigt bra melodier, ett hårt ljud på något sätt och riktigt bra sång och framförallt flyt i sången. Om man ska säga vad det är för typ av musik så kan jag nog bara säga en sak…PUNK! Finns säkert lite andra influenser också men skulle jag bara säga ett ord så blir det detta. Jag blir bara mer och mer kär i gruppen ju längre skivan går och jag skulle kunna sträcka mig till att detta är en av de bästa tyska punkplattorna jag hört. I alla fall en av 2022 års bästa punkskivor alla kategorier i alla fall. Det var så dags att få den tio dagar innan året är slut ;-).  Finns säkert en massa grupper som influerat men jag nöjer mig med att säg att detta låter som Die Bockwurschtbude och det räcker för mig. Skulle gärna vilja höra tidigare skivor! 21/12-2022


********

DIE BOCKWURSCHTBUDE-SIPPENHAFT(CD-ANARCHY OF SOUND AOS 014A)

 

German punk is always something I welcome and hope for this group as well.. I won't be disappointed when I put the record on... That much I can say anyway because their fast German-sung punk rock is really good. It's really good melodies, a hard sound in some way and really good vocals and above all fluency in the song. If you're going to say what kind of music it is, I can probably only say one thing... PUNK! There are certainly some other influences as well, but if I would just say one word, it will be this. I just fall more and more in love with the group the longer the record goes and I could stretch to the fact that this is one of the best German punk records I've heard. In any case, one of the best punk records of 2022 all categories anyway. It was so time to get it ten days before the year is out😉. There are certainly a lot of groups that have influenced but I am content to say that this sounds like Die Bockwurschtbude and that is enough for me. Would love to hear previous records! 21/12-2022

DIE BOCKWURSCHTBUDE-BACK TO THE ROOTS(CD-PUKE MUSIC)

 

Den här skivan fick jag efter att jag hade intervjuat dem och den kom ut 2013. Alltid kul att höra hur de lät tidigare och detta är alltså nio år efter Sippenhaft. Det kanske inte är så mycket musikaliskt som har hänt och det är jag mer än glad för för jag vill ha den här typen av punk när det gäller tysk punkrock. Många bra melodier, tysk text och på den vägen är det. Jag vet inte vad de menar med Back to the roots och det är egentligen skitsamma för om detta är rötterna så är jag riktigt glad. De gör musik man blir glad av på alla vis och inledningslåten Glücklich visar vägen med glädje och snabb punk. Fotbollskörer får vi en del av också och det gör det ju inte svårare att sjunga med precis. Jag gillar den här gruppen riktigt mycket och blir lika glad varje gång jag lyssna rpå dem och varje gång när jag tänker på hur lyckligt lottad jag är som får chansen att höra så många olika band. 12/1-2023


********

DIE BOCKWURSCHTBUDE-BACK TO THE ROOTS(CD-PUKE MUSIC)

 

I got this record after I interviewed them and it came out in 2013. Always fun to hear how they sounded before and this is nine years after Sippenhaft. There may not be much musical that's happened and I'm more than happy about that because I want this kind of punk when it comes to German punk rock. A lot of good melodies, German lyrics and that's the way it is. I don't know what they mean by Back to the roots and it's really because if these are the roots then I'm really happy. They make music you get happy with in every way and the opening song Glücklich shows the way with joy and fast punk. We get some football choirs as well and that doesn't make it harder to sing along to exactly. I like this group really much and am just as happy every time I listen to them and every time when I think about how fortunate I am to get the chance to hear so many different bands. 12/1-2023

DIE BOCKWURSCHTBUDE-FUER EINE HANDVOLL BOCKWURSCHT(CD-NIX GUT RECORDS NG 186)

 

Den här skivan fick jag efter att jag hade intervjuat dem och den kom ut 2007. Denna gång släppte de på det riktigt bra tyska bolaget Nix Gut…Inleds med en instrumental låt för att följas av min favoritlåttitel i alla fall om man läser den på svenska Der schnorrerpark bei Leipzig….jag vet inte vad schnorrer betyder på tyska men det låter kul. Annars är denna 16 år gamla skiva också en skiva att bli glad till och det är svårt att sitta stil. Kanske hörs att de har blivit bättre musiker idag men i punkvärlden hörs det oftast inte så mycket och det behöver heller inte höras. 18 låtar på skivan och det är ju alltid trevligt när man får mycket för pengarna även om jag inte betalde för denna så hade jag gärna gjort det. Ljudet är lite tunnare på den här skivan än på de efterföljande och de har ett lite mer streetpunkliknande sound och som tidigt kunde låta lite mer tunt på något sätt. Ni som kan er musikhistoria(eller punk/oi/streethistoria) förstår vad jag menar! Det har till och med letat in sig skatakter i Müssen wir uns genesietig bekämpfen? Och det är en underhållande skiva på alla plan. Punk? Ja verkligen….köp, lyssna och njut! 12/1-2023


*******

DIE BOCKWURSCHTBUDE-FUER EINE HANDVOLL BOCKWURSCHT(CD-NIX GUT RECORDS NG 186)

 

I got this record after I interviewed them and it came out in 2007. This time they released by the really good German company Nix Gut... Starting with an instrumental song to be followed by my favorite song title anyway if you read it in Swedish Der schnorrerpark bei Leipzig....I don't know what schnorrer means in German but it sounds fun. Otherwise, this 16 year old record is also a record to be happy with and it's hard to sit style. Maybe you can hear that they have become better musicians today, but in the punk world it is usually not heard so much and it does not need to be heard either. 18 songs on the record and it's always nice when you get a lot for your money even if I didn't pay for this, I would have liked to have done it. The sound is a little thinner on this record than on the subsequent ones and they have a slightly more street punk-like sound and that early on could sound a little more thin somehow. Those of you who know your music history (or punk/oi/street history) understand what I mean! There have even come some skatunes in Müssen wir uns genesietig bekämpfen? And it's an entertaining record on every level. Punk? Yes really....buy, listen and enjoy! 12/1-2023