DIE ANGST-IN UNS IST DIE ANGST VOR EUCH IST(CD-MOON RECORDS MOON 014)

Ett mycket kompakt sound har Die Angst på något sätt och deras tysksjungna punkrock som faktiskt har andra influenser också är riktigt fräck! Det finns inte mycket andningspaus i deras musik och förutom punkrock tycker jag att jag hör någon slags goth eller något liknande inledningsvis. På detta vis blir det en ganska annorlunda musik som strömmar ut ur högtalarna på något sätt. Inte på något sätt konstig…bara bra och väldig tät musik som jag har svårt att värja mig mot och jag måste medge att jag gillar detta sätt att bli överkörd på! 26/8-2015

*******

DIE ANGST-IN UNS IST DIE ANGST VOR EUCH IST(CD-MOON RECORDS MOON 014)

A very compact sound has Die Angst in any way and their German sung punk rock that actually has other influences are also really cool! There is not much breathing space in their music and punk rock besides, I think I hear some kind of goth or something like initially. In this way it becomes a rather different music that flows out of the speakers in any way. Not in any way strange ... just great and mighty dense music that I have difficulty defending myself against and I must admit that I like this way of getting run over on! 26/8-2015

DIE ANGST-AMYGLADA!, AMYGLADA!(CD)

Denna skiva är någon slags egen mix med låtar från olika splittar och annat. Och detta mellan åren 2004-2015. Det är tiotummare med Ban Racken och sjutummare etc. Inledningsvis så är det Ben racken splitten och där finns tendenser till att nästan låta som ett tyskt Joy Division. De lite tidigare låtarna är väl kanske lite mer punkiga egentligen och en låt som Nullzustand har nästan lite hardcoresound inbäddat i bakgrunden. Men överhuvudtaget så är Die Angst musik mycket intressant och mycket av det beror ju på att det är svårt att sätta de i en speciell genre…26/8-2015

*******

DIE ANGST-AMYGLADA!, AMYGLADA!(CD)

This disc is some kind of own mix of songs from different splits and more. And that between the years 2004-2015. It is 10 inches with Ban Racken and seveninches etc. Initially, it's Ben rackensplit and there are tendencies to almost sound like a German Joy Division. The little earlier songs is perhaps a bit more punky and really a song that Nullzustand has almost some hardcore sound embedded in the background. But whatsoever, is Die Angst music very interesting and a lot of that is because it is difficult to put them in a certain genre ... 26/8-2015