DICK VENOM & THE TERRORTONES-THE MONSTERPUSSY SESSIONS(MINI-CD-JAILHOUSE MORGUE RECORDS)

Här är det punk i massor för här tanker man inte på hur det låter eller något sådant. Man skiter i alla normer och låter musiken flöda. Sångaren påminner om Cramps sångare och basen påminner mig om någon gammal Heartbreakers-låt. De låter inte som någon annan egentligen även om dessa influenser finnes och gruppen ger som sagt fan i allt och låter på det sätt de vill och det är ju det som kallas punk efter vad jag vet. Sångaren är säkert helt galen på scen efter vad jag förstår och det skulle säkert vara roligt att se en konsert med denna grupp. 27/11-2014

******

DICK VENOM & THE TERRORTONES-THE MONSTERPUSSY SESSIONS(MINI-CD-JAILHOUSE MORGUE RECORDS)

Here it is punk in lots of this and they do not think about how it sounds or something. They do not care about all the standards and let the music flow. The singer recalls me of  Cramps singer and the bass reminds me of some old Heartbreakers song. They do not sound like anyone else really although these influences there and the group gives, as I said the hell with everything and lets the way they want and that is what is called punk from what I know. The singer is certainly totally crazy on stage as I understand, and it would certainly be nice to see a concert of this group. 27/11-2014