DIAMONDS ARE FOREVER-MELANISM(CD)

 

Inte så ofta som jag får skivor från Rumänien…om jag nu någonsin har fått det vet jag egentligen inte. Ska bli intressant att lyssna till. Inte så att de på något sätt låter annorlunda för att de kommer från Rumänien och det kan man nog tacka internet för egentligen och att musik är mer lättillgänglig idag och att ett land som är ganska fattigt ändå kan lyssna till musik lite här och där. För jag tror kanske inte att den här typen av musik ens kom in i Rumänien på den tiden man bara lyssnade på musik på skiva och när Rumänien var mer stängt än det är idag. Deras metalcore håller hög klass och sångaren Pataki Istwan låter förbannad och det har de säkert många anledningar till att vara i ett land som Rumänien. Jag vill verkligen slå ett slag för denna grupp och har ni chansen att stöda dem tycker jag att ni ska göra det. Finns på Bandcamp och vill ni bli överkörda av musik så kan säkert Diamonds Are Forever hjälpa er. I New Foundations får jag nästan lite In Flames-vibbar. 16/11-2017


*******

DIAMONDS ARE FOREVER-MELANISM(CD)

Not so often as I get records from Romania ... if I've ever got it, I really do not know. Should be interesting to listen to. Not that they in any way sound different because they come from Romania, and you can really thank the internet for that, and that music is more readily available today and that a country that is quite poor can still listen to music a little here and there. Because I may not think that this kind of music even came into Romania at that time, just listening to music on disc and when Romania was more closed than it is today. Their metalcore is high class and the singer Pataki Istwan sounds angry and there are probably many reasons for being in a country like Romania. I really want to make a standilable on Bandcamp and if you want to be overtaken by music, certainly Diamonds Are Forever can help you. In New Foundations I get almost some In Flames vibes. 16/11-2017