DIAMOND MAN CLAN-YOUR MINE(DUBBELSINGEL-ALLEYCAT RECORDS ALC 062)

 

En dubbelsingel är man inte så ofta nuförtiden. Diamond Man Clan spelar en musik som är svår att beskriva tycker jag. Finns inte så mycket man kan jämföra men någon slags träskblues kanske. Ni får väl lyssna själva för att ha en bedömning av det här. Men sångaren hare n lite desperat stil att sjunga och jag tycker att gruppen verkligen är värd att lyssna på. För Alleycat släpper aldrig någon dålig musik och här är inget undantag. Det som är kul med bolaget är att det är så mycket olika som släpps men det är alltid kvalié och denna fyra låtars dubbelsingel är inget undantag från den regeln.  Ta lite 60-tal, lite tidig metal och en del psykadelia så kanske vi är hemma! 11/7-2019 


********

DIAMOND MAN CLAN-YOUR MINE(DUBBELSINGEL-ALLEYCAT RECORDS ALC 062)

One double single is not so often nowadays. Diamond Man Clan plays a music that is difficult to describe I think. There is not so much you can compare but some kind of swampbluesbe. You may well listen for yourself to have an assessment of this. But the singer has a somewhat desperate style to sing and I think the group is really worth listening to. For Alleycat, no bad music is ever released and here is no exception. What is fun with the company is that it is so much different that is released, but it is always quality and this four song double song is no exception to that rule. Take some 60's, some early metal and some psychadelia so maybe we are at home! 11/7-2019

DIAMOND MAN CLAN-WHAT SWEDEN NEED(LP-ALLEYCAT RECORDS ALC 061)

 

Fullängdare med Diamond Man Clan är något att se fram mot eftersom jag hörde singeln ovan före den här. Det är en fräck music med mycket attityd och liksom på singeln kan jag inte jämföra med något speciellt band…sorry! Men jag kan ju säga så här…om ni är involverade i punk/indie/alternativscenen så kommer ni att gilla detta också. Jag kan tänka mig att de lyssnat på gamla grupper som MC5, Stooges och på samma gång fått doser av 70-tals metal. Sedan har de puttat in influenser från manga andra håll också men det vi kan komma överens om är att det är ganska stökig musik och det är bara det tryggt att veta vad ni får när ni köper denna! Jag ska inte snacka så mycket mer utan hör av er till Alleycat och beställ skivan/skivorna. 11/7-2019


*******

DIAMOND MAN CLAN-WHAT SWEDEN NEED(LP-ALLEYCAT RECORDS ALC 061)

A fullength with Diamond Man Clan is something to see frame against because I heard the single above before. It's a cool music with a lot of attitude and like on the single I can't compare with any special band ... sorry! But I can say like this ... if you are involved in the punk / indie / alternative scene then you will like this too. I imagine they listened to old groups like MC5, Stooges and at the same time received doses of 70's metal. Then they have put in influences from many other places as well, but what we can agree on is that it is quite distorted music and it is only safe to know what you get when you buy this! I will not talk so much more but I think you should get in reach with Alleycat and order the record/records. 11/7-2019