DIAMOND DOGS-SLAP BANG BLUE RENDEZVOUS(2CD-WILD KINGDOM KING101CD)

Att släppa en dubbel LP/CD i dessa streamingtider kanske inte är något man ska göra men jag som samlare och köpare av fysisk musik tycker att det är detta ett riktigt bra drag. 24 låtar är vad som bjuds och det är Tomas Skogsberg som har producerat. Detta kanske inte är musik som man får revoltkänsla av utan här handlar det mer om underhållning med rock n roll i huvudrollen. Finns mycket tidiga Rolling Stones tycker jag och det är inget som gör ont. Självklart finns det andra influenser också men jag kan tänka mig att Stones tidiga plattor har påverkat Diamond Dogs. Sedan är det inte så att de bara låter som nostalgiker utan de tar in rockmusiken i år 2022 på ett ypperligt sätt. Texterna kanske inte är några politiska pekpinnar precis utan här handlar det mer om traditionella rock n roll texter även om en hel del viktiga saker tas upp i några av texterna. Men har du växt upp med Stones, Mott The Hoople, Sweet etc så tror jag ni kommer att få ut massa glädje av denna dubbelskiva. Kanske blir lite mastigt med alla låtar på en och samma gång och man kanske gör rätt i att spela en annan skiva med någon annan grupp mellan dessa två. Men det är imponerande att med 24 låtar inte ha en låt som är dålig. Det finns något för alla smaker känns det som oche n låt som Everything´s Fine måste ju bara bli en hit. Den är i alla fall min favoritlåt bland alla låtar. Låten efter Rocked, Wreckd, Robbed & Ruined är en riktig rökare den med. Inledande låten Queen of the milky way på andra CD:n är också en favorit. Betaleskänslan på Sunday Haze är underbar! Till slut kom min slutliga favirotlåt på skivan och det är Suicidal Idol som är en riktigt bra rocklåt.  Så missar ni denna skiva så missar ni mycket så det är bara att köpa, lyssna och njut. 26/1-2022

 

*******

DIAMOND DOGS-SLAP BANG BLUE RENDEZVOUS(2CD-WILD KINGDOM KING101CD)

Releasing a double LP/CD in these streaming times may not be something to do but I as a collector and buyer of physical music think this is a really good move. 24 songs are what is offered and it is Tomas Skogsberg who has produced. This may not be music that you get a sense of revolt from, but here it is more about entertainment with rock n roll in the lead role. There are very much early Rolling Stones, and it doesn't hurt. Of course, there are other influences as well, but I can imagine that Stone's early records have influenced Diamond Dogs. It's not that they just sound like nostalgics, but they're bringing in rock music in 2022 in an excellent way. The lyrics may not be political pointers exactly, but here it is more about traditional rock n roll lyrics even though a lot of important things are addressed in some of the texts. But if you've grown up with Stones, Mott The Hoople, Sweet etc, I think you'll get a lot of joy out of this double record. Maybe it gets a little much with all the songs at the same time and you might be right to play another record with some other group between these two. But it's impressive that with 24 songs you don't have a song that's bad. There's something for every taste it feels like and a song like Everything's Fine just has to be a hit. It's my favorite song among all the songs. The song after Rocked, Wrecked, Robbed & Ruined is a real smoker it too. The first song on the second CD Queen of the milky way is a real favorite too. The Beatlesfeeling in Sunday Haze is wonderful! And in the end it came my absolute favorite song on the record the rocksmoker Suicidal Idol. If you miss this album, you miss a lot, so just buy, listen and enjoy it. 26/1-2022

DIAMOND DOGS-RECALL ROCK ´N ´ROLL AND MAGIC SOUL(CD-WILD KINGDOM KING083/SOUND POLLUTION)

Jag hade missat den här skivan med Diamond Dogs men Calle(Sound Pollution) var så snäll att han skickade skivan trots att den har två år på nacken. De har delat upp skivan i två delar och det är först 6 låtar som heter Side A och det är väl detta som är rocksidan av bandet då…Jag hör Mott The Hoople, Bowie, T:Rex, garagerock och allt annat som var bra och är bra i rockvärlden i en riktigt bra mix. Det är svårt att sitta still till låtar som Valentina som nästan låter som en tidig Status Quo-låt på något sätt. Ibland dominerar keyboarden som i Singin with Elvis och just detta visar lite av Diamond Dogs mångfald och egentligen många ganska stilar av rockmusik eller vad sägs om den lite bluesiga There´s a fire down there…Small town girl med sin boogiestil avslutar side A som den kallas…..7 låtar finns på Soul side och briljerar Sulo med sin röst som verkligen passar in till de här låtarna. Egentligen kanske de inte skiljer sig så mycket från Side A-låtarna men visst kanske det är lite mer sväng på de här låtarna och lite körsång i bakgrunden så man nästan får The Commitments-känsla! 27/8-2021

*******

DIAMOND DOGS-RECALL ROCK ´N ´ROLL AND MAGIC SOUL(CD-WILD KINGDOM KING083/SOUND POLLUTION)

I had missed this record with Diamond Dogs but Calle (Sound Pollution) was so kind that he sent the record even though it has two years on its neck. They have divided the record into two parts and it is first 6 songs called Side A and this is probably the rock side of the band then... I hear Mott The Hoople, Bowie, T:Rex, garage rock and everything else that was good and is good in the rock world in a really good mix. It's hard to sit still to songs like Valentina that almost sound like an early Status Quo song in some way. Sometimes the keyboard dominates as in Singin with Elvis and just this shows a bit of Diamond Dog's diversity and actually a lot of quite styles of rock music or how about the slightly bluesy There's a fire down there... Small town girl with her boogie style finishes side A as it is called.....7 songs are on the Soul side and a brilliant Sulo with his voice that really fits these songs. Actually, they may not be very different from the Side A songs but surely there is a little more swing on these songs and some choir singing in the background so you almost get The Commitments feeling! 27/8-2021

DIAMOND DOGS-THE GRIT & THE VERY SOUL(CD-LEGAL RECORDS LR17)

Det var några år sedan jag hörde något nytt med Diamond Dogs för det var ett band jag följde ganska mycket förut men har hört Sulos soloplattor så jag har i alla fall inte tappet kontakten helt.  Den nya skivan har 11 låtar och är en riktigt trevlig historia med musik som är trevlig att lyssna till och det kanske inte bara är garagerock längre precis utan det finns till och med en del folkmusikstil a´la Waterboys som i Greetings from Isaacs Hill….fantastiskt bra låt förresten. Hela skivan är fylld av klassisk rock känns det som om och att inte Diamond Dogs är större i Sverige än vad de är är en gåta för mig. 18/11-2010

*******

DIAMOND DOGS-THE GRIT & THE VERY SOUL(CD-LEGAL RECORDS LR17)

It was some years since I heard some with Diamond Dogs because that was a band which I followed really much but I have heard Sulo´s solorecords so I haven´t lost the contact. The new record have 11 songs and it´s a really nice history with music which is really nice to listen to and it´s maybe not only garagerock any longer precisely and there is also a folkmusicstyled song a´la Waterboys in Greetings from Isaacs Hill…fantastic song anyway. The whole record is filled with classical rock it feels like and that Diamond Dogs sin´t bigger in Sweden is a riddle for me. 18/11-2010

DIAMOND DOGS-TOO MUCH IS ALWAYS BETTER...(CD-FEEDBACK BOOGIE RECORDS FBRCD018)

Kinks, Stones, Beatles, Status Quo, Faces, jag kan räkna upp band i evighet amen som har inspirerat Diamond Dogs kan jag tänka mig. Det är ren och skär rock n roll det handlar om utan några som helst krusiduller. Här är bandet som verkligen spelar som de vill och skiter i alla trender. Och det är därför jag tycker om gruppen för här vilar inga ledsamheter. Sulo låter som en ung Rod Stewart och bandet som slynglar i början av de tjugo. Mer sådant här 5/4-02

*******

DIAMOND DOGS-TOO MUCH IS ALWAYS BETTER...(CD-FEEDBACK BOOGIE RECORDS FBRCD018)

Kinks, Stones, Beatles, Status Quo, Faces, I can think of many more bans that have inspired Diamond Dogs. It´s pure rock n roll which they do without any difficult playings. Here´s the band which really plays the things that they want and they don´t care about any trends. And therefore I really love this band because here´s no sadness on their graves. Sulo sounds like an old Rod Stewart and the band like youths in their beginning of the twentys. More of this5/4-02

DIAMOND DOGS-SHORTPLAYER(MINI-CD FEEDBACK BOOGIE RECORDS FBRCD 015)

En ny miniskiva med denna svenska rock n roll grupp som står upp riktigt bra mot gamla rockrävar som Stones, New York Dolls och Heartbreakers för det är väl där någonstans vi måste placera denna grupp. Det är samma typ av lite tykna attityd när det gäller rock n roll och som ni förstår handlar det inte om några musikaliska virtuoser utan här är det mer känsla för musiken. 21/10-01

*******

DIAMOND DOGS-SHORTPLAYER(MINI-CD FEEDBACK BOOGIE RECORDS FBRCD 015)

A new minirecord with this swedish rock n roll group which stand up really good against old rockboys like Stones, New York Dolls and Heartbreakers because it´s there they are somewhere between these groups. It´s the same type of attitude when it´s about rock n roll and as you understand there´s no musican monsters because this guys love the rock n roll more than very good musicans, here´s feeling for the music21/10-01

DIAMOND DOGS-AS YOUR GREENS TURN BROWN(CD-FEEDBACK BOOGIE RECORDS FBRCD 011/HOK/MNW)

 Här är grabbarna som kan sin rockhistoria och de lägger betoningen på rock. För här är det Rolling Stones och andra band från den tiden som gäller och de gör det bästa från Rolling Stones bästa tid. Jag vill inte säga att det är en plankning rätt av för här finns influenser från New York Dolls och Heartbreakers också. Men vad jag ville säga med detta är att de gör sin rock n roll mycket bra och det är svårt att inte gilla detta. Det är medryckande och jag kan tänka mig att det blir en hel del radiospelningar med detta sound. Kolla in detta om du är rock n roll freak 26/4-01

*******

DIAMOND DOGS-AS YOUR GREENS TURN BROWN(CD-FEEDBACK BOOGIE RECORDS FBRCD 011/HOK/MNW)

Here arevthe guys who can thier rockhistory and they  lay the major part on rock. Because here it´s Rolling Stones which is the band and other bands from the same era. I don´t want to say that they cover them right up and down because here some influences from New York Dolls and Heartbreakers too. But what I want to say is that they do their rock n roll very good and it´s difficult to don´t like this. It´s very easy to sing with it and I can think that they´re going to get some radiohits here. Please check this out if you´re a rock n roll maniac26/4-01

DIAMOND DOGS-AMONG THE NON BELIEVERS(CD-FEEDBACK BOOGIE FBRCD 010, C/O DEAF AND DUMB, BOX 4108, 102 62 STOCKHOLM)

En grupp som består av gamla godingar från Wilmer X, Hellacopters, Blanceflor mm mm och det hörs kanske för det är stökig, glammig rock det handlar om det stora hela. 5 låtar som frustar och stänker och stönar så det står härliga till. Man kan höra influenser från alla möjliga håll men jag kan tänka mig att grupper som MC 5, Stooges och de gamla vanliga grupperna har varit stora diton 14/6-00

*******

DIAMOND DOGS-AMONG THE NON BELIEVERS(CD-FEEDBACK BOOGIE FBRCD 010, C/O DEAF AND DUMB, BOX 4108, 102 62 STOCKHOLM)

A group which contains old goodies from Wilmer X, Hellacopters, Blanceflor and so on and it maybe you can hear when you hear their noisy, distorted and glammy rock going through the amplifiers. . 5 song which is very good rock and you can hear influences from MC 5, Stooges and the old groups which you all can figure out 14/6-00