DIAKRON-SPECTRE AT THE FEAST(CD- HALVFABRIKAT RECORDS HALVCD128)

 

Som jag förstår så är det medlemmar från Counterblast med i denna grupp….så jag hoppas på tung musik…Efter ett inledande piano så stalls vi mot väggen. Lyssna eller dö! Tung släpande crust eller vad man skall kalla det skjuts ut ur högatalarna och jag känner mig så lycklig i allt det hårda. 10 engelska titlar plus en svensk dito: Draksådd. Jag tänker lite grand på Counterblast såklart men även på en grupp som Amebix till exempel och det är mest för att ni få er en bild på hur det låter och se om ni vill köpa skivan! Efter att ha lyssnat så borde det inte råda några tvivel om eventuellt köp eller inte för att inte köpa Diakron är ett tjänstefel av varje crustdiggare. Vi i Sverige är väldigt bra på många musikstilar men den här typen av hardcore är vi världsmästare i och Diakron är just nu på toppen av det.  Det går inte så fort utan här har de satsat mer på tyngd och lite långsammare låtar. Det plågar säkert en del men för min del känns hela skivan som en underbar upplevelse. 4/7-2022


*******

DIAKRON-SPECTRE AT THE FEAST(CD- HALVFABRIKAT RECORDS HALVCD128)

As I understand it, there are members from Counterblast in this group....so I'm hoping for heavy music... After an introductory piano, we are stalled against the wall. Listen or die! Heavy slow crust or whatever to call it is pushed out of the loud speakers and I feel so happy in all the hard stuff. 10 English titles plus a Swedish ditto: Draksådd. I'm thinking a little bit about Counterblast of course but also about a group like Amebix for example and it's mostly because you get a picture of what it sounds like and see if you want to buy the record! After listening, there should be no doubt whether or not to buy Diakron is a misconduct by every crustfan. We in Sweden are very good at many styles of music but this type of hardcore we are world champions in and Diakron is right now on top of it. It doesn't go so fast, but here they have invested more in heavy and slightly slower songs. It certainly plagues some but for me the whole album feels like a wonderful experience. 4/7-2022