DIABLO SWING ORCHESTRA- THE BUTCHERS BALLROOM(CD- CANDLELIGHT CANDLE 195CD) Ett svenskt band som blandar vilt i sin musik enligt texten som följer med skivan. Jag sätter på skivan med spänning för att se vad detta kan vara. Jag förstår vad de menar för med en sångerska som låter som en operasångerska och musiker som spelar lite olika låtar eller i alla fall låter som om de drar åt olika håll. De låter annorlunda utan att vara helt uppåt väggarna konstigt. För många gånger kan det vara jobbigt med grupper som försöker vara så annorlunda som möjligt för att utmärka sig men den här gruppen känns äkta på något sätt. Jag tror helt enkelt att det är så att de tycker om så pass mycket olika musik och då blir det så här. Bäst är väl de tuffare låtarna egentligen.(SJU) 2/8-07

DIABLO SWING ORCHESTRA- THE BUTCHERS BALLROOM(CD- CANDLELIGHT CANDLE 195CD) A Swedish band which mixes wild in their music, this is written with the text which on the record. I put on the record and I´m excited to hear what I will be hearing. I understand what they mean because they have a female singer which sounds as she sings opera and musicans which goes to different ways. It sounds different without being really odd. Because many times it can be really idiotic with groups who tries to sound different because it´s cool to do that but this group feels pure in some way. I think it is so simple that they like different types of music and then it becomes this way. Best is the tough songs.(SEVEN) 2/8-07