DIABLO 66-DIABLO 66(CD)

12 låtar med en grupp som skickar med en plansch där de star att de spelar ihop med Cockney Rejects och Dugz på Cockney 35-års turné. Detta låter ju lockande och är de häften så bra som Cockney så blir detta intressant. Musiken var inte riktigt vad jag trodde den skulle vara. Visst är det punkrock men jag trodde den skulle vara mer åt Cockney Rejects-hållet om man säger så men här är det tätare och snabbare musik egentligen och inte så mycket oi. Så jag blev lite ”lurad” av att de spelade ihop med Cockney men visst kan jag tänka mig att de går bra ihop ändå eftersom förbanden inte skall apa efter huvudbandet såklart. Men som sagt, det är mycket tät punkrock utan så mycket vilopaus som är grejen för denna gruppen….12 bra låtar som är svåra att jämföra med något annat men som tidig tuff punk låter det i alla fall. 2/2-2015

*******

DIABLO 66-DIABLO 66(CD)

12 songs with a group that sends with a poster where it´s written that they play together with Cockney Rejects and Dugz on Cockney 35-year tour. This sounds very enticing and they are half as good as Cockney so this will be interesting. The music was not quite what I thought it would be. Sure it's punk rock but I thought it would be more to Cockney Rejects-way if you say so, but here it is denser and faster music really, and not so much oi. So I was a little "cheated" of their played with Cockney but of course I can imagine that they go well together anyway because the support act should not ape the headband course. But that said, it is very dense punk rock without as much rest as is the thing for this group ... .12 good songs that are difficult to compare with anything else but that early tough punk sounds anyway. 2/2-2015