DEVILS DAY OFF-STOP THE CLOCK( LP-JANML RECORDS JANML0021)

Jag tänker lite på tidiga DAD först men det är sångarens fel för det låter inte alls som de egentligen  Det här är en helt annan sorts musik även om beröringspunkter finns. Punkrock är väl ordet för detta med betoning på rock för man kan höra Thinlizzygitarrer blandas med högoktanig rock n roll och allt detta i ett punkigt utförande. Jag tror att ett sådant här band verkligen ett band som är bra live.  Jag gillar också att låtarna följer ungefär samma koncept musikaliskt i alla låtar för det hörs verkligen att de gillar det de gör. Kören i bakgrunden gör det hela lite eget och lyfter hela skivan. Om ni är inne på Jason and the Scorchers och den typen av rock n roll så kommer ni att älska denna gruppen  7/3-2020

********
DEVILS DAY OFF-STOP THE CLOCK( LP-JANML RECORDS JANML0021)

I think a little about early DAD at first but it's the singer's fault because it doesn't sound at all like they really This is a completely different kind of music even though touch points exist. Punk rock is well the word for this with an emphasis on rock before you can hear Thinlizzy guitars mixed with high octane rock n roll and all this in a punk version. I think such a band is really a band that is good live. I also like that the songs follow roughly the same concept musically in all songs because it really sounds like they like what they do. The chorus in the background makes it all a little personal and lifts the whole record. If you are into Jason and the Scorchers and that type of rock n roll then you will love this group 7/3-2020