DEVESTATION-PUSSY JUICE BLUES(CD-BATTLE CAT PRODUCTIONS BCP 004)

Parental Advisory Emo is gay står det som varning på denna grupps skiva. Lite löjligt tycker jag för visst gillar jag skämt men vad är det som får band att skriva på detta vis…Gruppen ser ut att spela thrash och de har en låt som heter Pirate Trash så kör för det! Visst går deyt fort men jag tror säkert att det finns en hel del gayfolk som skulle kunna gilla detta ;-) Men nu skall jag inte bry mig om det mer utan fokusera på musiken som är en riktigt snabb typ av thrash som sagt och jag gillar deras stil väldigt mycket. Som tidiga thrashband lät och då det var en hel del punkinfluenser i musiken och egentligen var det ganska dåligt producerat eller rättare sagt det lät så så Devestation är en grupp som jag uppskattar. 16/4-2015

******

DEVESTATION-PUSSY JUICE BLUES(CD-BATTLE CAT PRODUCTIONS BCP 004)

Parental Advisory Emo is gay, it appears warning on this group's disc. A little ridiculous, I think for certain, I like jokes but what is it that makes bands to write in this way ... The group looks to play thrash and they have a song called Pirate Trash so run for it! Sure, it goes very fast but I'm sure there are a lot of gaypeople that could be like this;-) But now I do not care about it more, but focus on the music that is a really fast type of thrash as I say and I like their style very much. As early thrash bands sounded, and as it was a lot of punk influences in the music and actually it was pretty badly produced, or rather, it sounded so so Devestation is a group that I appreciate. 16/4-2015