DETROIT COBRAS-TIED & TRUE(CD-ROUGH TRADE RTRADCD366/BORDER) Sångerskan Rachel Nagy ser ut som en ung Nico på baksidan av skivan och det kanske inte är en helt fel jämförelse kanske. Musikaliskt är gruppen en blandning av velvet, Dire Straits och Blondie för att säga något och det är som ni förstår en ganska svår skiva att beskriva. Ganska lugn musik inledningsvis och man känner den psykedeliska ådran som växer för varje ackord som tages. Det är en superb samling sånger som möts av oss här och jag njuter faktiskt av varje steg som gruppen tar med denna underbara sångerska,(SJU) 25/6-07

DETROIT COBRAS-TIED & TRUE(CD-ROUGH TRADE RTRADCD366/BORDER) The singer Rachel Nagy almost looks like a young Nice on the back of the record and that´s maybe not a wrong description maybe. Musically the group is a mix of Velvet, Dire Straits and Blodnie just to say something and that´s maybe as you understand really difficult to describe this. Really calm music in the beginning and you feel the psychedelic style grows for every chord which is taken. It´s a superb compilation of songs we´re meeting here and I really enjoy every step we take with the group with this wonderful singer.(SEVEN) 25/6-07

DETROIT COBRAS-BABY(CD-ROUGH TRADE RTRADCD 193/BORDER) Denna grupp är tydligen ganska uppskriven och jag kan i och för sig förstå varför men det är ju inget nytt de kommer med. Det är gamla covers och det låter som Pretenders men jag vill inte ta ifrån dem att det är bra musik de spelar för det. Klart underhållande men om de är så bländande vet jag inte som en del vill ha dem till.Kolla in dem om ni gillar poppig rock med tjejsång och då får ni ert lystmäte mättat.(FEM) 30/11-04

DETROIT COBRAS-BABY(CD-ROUGH TRADE RTRADCD 193/BORDER) This group is obvisiously really upwritten and I can understand why but there isn´t anything new they come with. It´s old covers and it sounds like Preteneders but I don´t want to take away from them that it is good music they play. Really entertaining but if they´re so fucking brilliant I don´t know as some people want to have them. Please check them out if you like poppy rock and a girl onvocals because then you get your hunger stilled.(FIVE) 30/11-04