DESVIO DE CONDUTA-SEGUIMOS EM FRENTE(CD)

Brasiliansk musik brukar ju vara bra….DDC är en grupp som spelar punk/hardcore och det är nog mer betoning på punkrock och det är ju lite ovanligt för grupper härifrån tycker jag. För jag är mer van vid att de spelar tuffare än så här. De här 17 låtarna på denna skiva varierar mellan dessa olika stilar men punken ligger som en ande över musiken hela tiden. Jag får lite feeling av att de har lyssnat mer på 70 och 80-talspunk än att de liyssnat på senare alster när de gjorde denna skivan och det är jag glad för för musiken då är ju så trevligt att lyssna på och det är DDCs musik också. Många låtar är väldigt korta så man hinner nästan inte sätta sig in i dem…7/11-2014

*******

DESVIO DE CONDUTA-SEGUIMOS EM FRENTE(CD)

Brazilian music usually supposed to be good ... .DDC is a group that plays punk / hardcore and there's probably more emphasis on punk rock and it's a bit unusual for groups from here, I think. For I am more accustomed to playing tougher than this. These 17 tracks on this disc varies between these different styles but punk is as a spirit of the music all the time. I get a little feeling that they have listened more in the 70's and 80's punk than they listened  to more recent creations when they made this album and I'm glad for the music which is so nice to listen to and it's DDCs music too . Many songs are very short so you have time to hardly come into them ... 7/11-2014

DESVIO DE CONDUTA-PAREM DE NOS DESTRUIR(CD)

Det är 17 låtar på denna skiva också och det känns igen från förra skivan tycker jag. Även på denna skiva är den fylld av ganska naiv och enkel punkrock men den är helt klart gjord med kärlek och attityd för och från punken. Jag gillar att de sjunger på sitt hemspråk för det gör en hel del för trovärdigheten tycker jag och alla band som sjunger på sitt hemspråk skall ha cred tycker jag.  DDC är ett band som jag verkligen vill följa och hoppas att de gör en ”riktig” skiva med fabrikstryckt omslag och då kommer jag att digga dem ännu mer men just nu tycker jag bara att de är bra och väldigt charmiga. 7/11-2014

*******

DESVIO DE CONDUTA-PAREM DE NOS DESTRUIR(CD)

There are 17 songs on this album too and it is recognized from the last album, I think. Also on this disc is full of pretty naive and simple punk rock but it is clearly made with love and attitude and a punk edge. I like that they sing in their native language because it makes a lot of credibility, I think, and all the bands who sing in their native language must have cred, I think. DDC is a band that I really want to follow and hope they make a "real" disk with factory printed covers and then I will dig them even more, but right now I just feel that they are good and very charming. 7/11-2014