DESTRUCTORS 666/DANGER´S CLOSE-SCHEIKUNDE(MINI-CD ROWDY FARRAGO RF 013)

Destructors 666 måste vara Englands galnaste grupp om man ser på skivutgivning. De ger ut rätt många splitskivor per år på sitt bolag Rowdy farrago. Först ut är Dangers´Close som jag gillar för de har både en tjej och en kille som sjunger och det har jag alltid varit svag för och här finns både Crass och Violators influenser. Tre typiska engelska punklåtar. Vad jag fascineras av när det gäller Destructors 666 är ju att de faktiskt blir bättre för varje skiva och deras tidigare ganska udda punkrock har växt till något riktigt bra och habilt. De kör en ATV cover som de gör med kärlek…. 2/9-09

*******

DESTRUCTORS 666/DANGER´S CLOSE-SCHEIKUNDE(MINI-CD ROWDY FARRAGO RF 013)

Destructors 666 must be Englands most mad group if you see on recordreleases.  They do really many splitrecords every year on their label Rody Farrago. First out on this record is Dangers Close which I like because they have both a girl and a guy which sings and that have I always been weak for and here we have both Crass and Violators-influences. Three typical English punksongs. What I am fascinated of is that Destructors 666 is that they becoming better for every record they do and their before really odd punkrock and now have they grown to some really good and habile. They do an ATV cover too and do it with love…. 2/9-09

DESTRUCTORS 666-QUISNAM VIGILO VIGILO(CD-ROWDY FARRAGO RFEP03)

Måste vara ett av världens mest produktiva band det här. 8 nya låtar av Destructors 666 här varav 6 egna och två covers en låt av Vindictives och Identity av X-Ray-spex. Riktigt bra version av Identity. Vad som slår mig i första låten CCTV är att de har blivit lite poppigare och att de har lämnat lite av sitt typiska sound på gott och ont men en jävligt bra låt är det i alla fall. Lite mer åt UK Subs-hållet ibland och det är en riktigt bra punkskiva detta…Destructors 666:s bästa? 31/7-09

********

DESTRUCTORS 666-QUISNAM VIGILO VIGILO(CD-ROWDY FARRAGO RFEP03)

Must be one of the worlds most productive band this one. 8 new songs from Destructors 666 and here we have 6 own songs and two covers, one song from Vindictives and Identity from X-Ray-Spex. Really good version of Identity. What hits me in the first song CCTV is that they have become poppier and that they have left their own typical sound in a good and bad way but a fucking good song is it anyway. A little bit more of UK Subs styled punkrock and that is a really good punkrecord….Destrcutors 666 best one? 31/7-09

DESTRUCTORS 666-POW! THAT´S KILLMUSIK 666, VOLUME ONE, REVISION(CD-ROWDY FARRAGO RFA02) Lustigt att det står att skivan kom ut 2008 när den mixades i februari 2009. Skit samma, här har gruppen samlat alla sina singlar de har gjort men utelämnat de andra grupperna(splitgrupperna) och coverlåtarna. Några nya låtar har spelats in även om några av de är gamla? Bullshit gör de en riktigt bra version av och det är tydligen den snabbaste hittills men det är en riktigt bra låt. Annars har ju Destructors ett ganska eget sound och jag vet inte vad det beror på egentligen. Men låt de här 22 låtarna vägleda er framåt i er strävan att förstå Destructors 666 på ett riktigt sätt. Jag vet att en hel del inte gillar dem men jag gillar udda band och de är inte så udda att det blir konstig på något sätt. Bra punk helt enkelt…(SJU) 22/6-09

*******

DESTRUCTORS 666-POW! THAT´S KILLMUSIK 666, VOLUME ONE, REVISION(CD-ROWDY FARRAGO RFA02) It´s funny that it´s written that the record came out in 2008 when it was mixed in February 2009. Shit the same, here have the group gathered all the singles they have done but it haven´t the other songs (from other splitgroups) and the cover songs. Some new songs have been recorded even if some of them are old? Bullshit, they do a really good version of that song and it´s the fastest they have done and the best. Otherwise Destructors have a really own sound and I don´t what it depends on. But let these 22 songs show you the way in the mensaing of understoodness of the Destructors 666 in a real way. I know that some people don´t like them but I ´m like odd bands and they´re not so odd in some odd way. Good punk is this actually…(SEVEN) 22/6-09
DESTRUCTORS 666-BAH HUMBUG(MINI-CD RAWDY FARRAGO RFXMAS 01)

En julskiva med Destructors 666 och med låttitlar som Punk rock christmas song och Merry Christmas & Fuck off har de vunnit mitt hjärta även om jag gillar julen mer när jag blivit äldre. Det känns som om Destructors blir bättre och bättre för varje skiva för här har de fått till en stil som verkligen jag gillar. Mer rak punk än vad jag är van med vid när det gäller den här gruppen. Kul texter och ett kul initiativ även om det inte är något nytt med punkgrupper som gör julsånger.  Nu hoppas jag att de gör en skiva för varje högtid och årstid 11/12-2008

*******

DESTRUCTORS 666-BAH HUMBUG(MINI-CD RAWDY FARRAGO RFXMAS 01)

A christmasrecord with Destructors 666 and with songtitles as Punk Rock Christmas song and Merry Christmas & Fuck off have they won my heart even if I like Christmas more now when I have become a little bit elder. It feels like if Destructors becomes better and better for every record they do and here they have a style which I really like.  More straight punk than we´re used to when we talk about this group. Fun lyrics and a fun thing to fo this even if it´s nothing new with punkgroups which do Christmas songs. Now I hope that they do a record for every feast and every season.11/12-08

DESTRUCTORS 666/MARCH TO THE GRAVE-GEISTBAHN(CD-SINGEL ROWDY FARRAGO RF011)

Ännu en splitsingel med Destructors 666 och ett band till. Kul att de fortsätter med detta tycker.  March to the Grave är ett riktigt bra band för deras snabba punkrock är riktigt trevlig att lyssna till. Tre snabba låtar där man blandar gammal 77-punk tillsammans med punk av lite yngre mått. Lätt att sjunga med i också i någon låt och det är ju aldrig fel. Destructors 666 spelar mer rakt än tidigare i låten Khymer Rouge Boogie men ändå behåller de sin säregna stil. Till och med Radio Birdman har fått en mangling av en låt här och den är tufft gjord. En extralåt finns med också och det är ju alltid välkommet.  8/9-08

*******

DESTRUCTORS 666/MARCH TO THE GRAVE-GEISTBAHN(CD-SINGEL ROWDY FARRAGO RF011)

Another splitsingle with Destructors 666 and one more band. It´s funt hat they continue with this I think. March to the grave is a really good band because their fast punkrock is really nice to listen to. Three fast songs there they mix old 77-punk with punk of a younger style. It´s easy to sing along with this in some of the songs. Destructors 666 plays more straight than they have done before in the song Kymer Rough Boogie but they keep their own style anyway. And they have also did a Radio Birdman song and it have got a really big touch and it is tough done. One extrasongf and that´s always welcome. 8/9-08

DESTRUCTORS 666-RUINED AND PUNKY REBEL MEDIA(MINI-CD ROWDY FARRAGO 888)

Destructors fortsätter den invanda vägen med att göra skivor ihop med andra band och även köra någon cover varje gång de släpper en skiva i den här stilen. Glam rock lip lock är en ganska kul låt faktiskt för det låter inte som Destructors 666 brukar låta utan helt riktigt är det glamgitarrer och en sångare som låter snarlikt Jimmy Pursey. Covern är en Flamin Groovies låt men den är nog omgjord ganska väl med Destructors-normer. Ruined spelar en liknande musik och det är svårt att skilja grupperna åt. Fast Ruined har en lite skrikigare sångare…..men riktigt bra är det i alla fall. Sist ut är ju Punky Rebel Media och de har bara en låt som kanske inte är en höjdarlåt precis…kunde kvittat. 5/8-08

*******

DESTRUCTORS 666-RUINED AND PUNKY REBEL MEDIA(MINI-CD ROWDY FARRAGO 888)

Destructors continue the way they have been starting with doing records together with other bands and even do some cover every time they release a record in this style. Glam rock lip is a rather fun song actually because it doesn´t sound so much as Destructors 666 and there´s a some glamguitars and a singer which sounds a little like Jimmy Pursey. The cover this time is a Flamin groovies-song but it´s welldone from the original I think and that with Destructors-norms. Ruined plays a similar type of music and it´s hard to apart those two bands but Ruined have a mory shouty singer…but really good is it anyway. Last out is Punky rebel Media and they have only one song but it´s not a good song…could have been on another record.5/8-08

DESTRUCTORS 666/RUINED-777(MINI-CD ROWDY FARRAGO RECORDS)

Destructors 666 fortsätter den inslagna vägen med att dela skivorna med andra band på sitt bolag. Jag intervjuade de för att tag sedan och den intervjun finns att läsa på annan plats. Ruined är först ut  och när jag gick in på deras hemsida så blev det något fel för de hade glömt att skriva in ett – mellan the och Ruined så jag kom in på något religiös sak. Ruined spelar väldigt tung punkrockliknande musik och deras låtar imponerar stort på mig och mycket beroende på det ganska nya sound som jag tycker de har. Som ett tuffare Offspring kanske man kan säga också. Destructors 666 blir nästan mer vitala för varje skiva som går och det är roligt att höra. 29/6-07

*******

DESTRUCTORS 666/RUINED-777(MINI-CD ROWDY FARRAGO RECORDS)

Destructors 666 continue the way they have done before with splitting the records with other bands on their company. I interviewed them for a while ago and that interview you can find somewhere else on this website. Ruined is first out and when I went into their website so was it something which become wrong because they had forgotten to write in a – between The and Ruined so I came into some religious website. Ruined plays very heavy punkrocksimilarstyled music and their songs impressa lot on me and much depending on the new sound that they actually have. As a tougher Offspring you can say. Destructors 666 become almost more vital for every record they do and that´s really fun to hear. 29/6-07

DESTRUCTORS 666/SUP-NO PARASAN EP(MINI-CD ROWDY FARRAGO)

Ännu en splitsingel med Destructors666 och ett band till som vanligt. Denna gång är Sup först ut och de spelar en riktigt snabb punkrock med lite skainfluenser och mycket beror detta på att de har blås på någon låt. Riktigt riktigt bra grupp måste jag säga och Sup skall bli intressanta att följa. Destructors 666 kämpar på och det är kul. De har alltid spelat lite annorlunda punkrock och de kör sin punk trovärdighet och känsla och är aldrig dåliga men de går egentligen bara att jämföra med sig själva. 28/3-07

*******

DESTRUCTORS 666/SUP-NO PARASAN EP(MINI-CD ROWDY FARRAGO)

Another splitsingle with Destructors 666 and another band as ususal. This time it´s Sup which is first out and they plays really fast punkrcok with some skainfluences and much depends on that they have horns on some song. Really really good group I must say and Sup will be interesting to follow. Destructors 666 struggles on and that´s fun. They have always played a little bit different punkrock and they do their punk trustworthy and with feelings and have never been bad but you can only compare them with themselves.  28/3-07

DESTRUCTORS 666/RADICUS-GOTT MIT UNS(MINI-CD ROWDY FARRAGO )

Destructors 666 fortsätter sin vana trogen att släppa ut splitskivor och denna gång är det Radicus som är bandet. Radicus ser ut att vara ett ungt band om man kollar in på deras hemsida. Musiken är en blandning av Offspring(de goa fotbollskörerna) och engelsk punk och jag tycker att Radicus förvaltar arvet från andra grupper riktigt bra. De låter riktigt intressant och helt klart något för framtiden. Håll ögonen öppna för dem. Destructors låter mer vitala än någonsin och deras sound låter modernt på ett mycket trevligt sätt även om de har ett sound man hör härrör från förr. Kick out the Jams av MC5 får sig en omgång här också…riktigt trevlig…förvänta er en intervju…. 5/1-07

*******

DESTRUCTORS 666/RADICUS-GOTT MIT UNS(MINI-CD ROWDY FARRAGO )

Destructors 666 continue their ususal style here with splitrecords and this time it's the band Radicus which gets the chance and they look like they´re an young band if you check out their website. Their music is a mix of Offspring(the good footballchoirs) and English punk and I think that Radicus have taken the best from many groups here. They sounds really interesting and they´re something for the future. Please keep your eyes open for them. Destructors sounds more vital than ever and their sound sounds modern in a very nice way and even if we can hear that they have a sound which is having sounds from the past too. Kick out the Jams by MC5 also gets a real good time here….really nice….expect an interview soon. 5/1-07

DESTRUCTORS 666/THE 925S-STURM UNT DRANG(MINI CD ROWDY FARRAGO RECORDS CDS 3220)

Destructors 666 kämpar med sina miniskivor i detta format. Ofta som splitskivor men varför inte dela på kostnaden. Som vanligt levererar Destructors666 en punkrock som inte är jättesnabb men väldigt välspelad och tung på samma gång. De tre låtarna kvalar samtliga in på ett tidigt Destructors album och det säger väl en del eftersom jag gillade dem mycket då när de körde sin udda punk. The 925s kör väl ungefär på i samma stil som sina bröder i Destructors666 och det är väl inte så konstig för sångaren Lee Reynolds är med i Destructors också.  Lite halvudda musik och detta hade kanske passat in på 80-talets gothpunkera men jag gillar det idag också. 7/9-06

******

DESTRUCTORS 666/THE 925S-STURM UNT DRANG(MINI CD ROWDY FARRAGO RECORDS CDS 3220)

Destructors 666 struggles on with their minirecords in this format. Often as splitrecords so why don´t split the cost. As usual Destructors666 gives us a type of punkrock which is a little heavy but not so fast but very wellplayed in the same time. The three songs qualifies all in on an early Destructors album and that says a lot because I liked them a lot when they did their odd punk. The 952s do almost the  same style as their brothers in Destructors666 and that´s not so peculiar maybe because the singer Lee Reynolds is a member in both the groups. A little bit halfodd music and this had been more suitable in the 80´s gothpunkera but I like it today too. 7/9-06

DESTRUCTORS 666-FAST FAST FORWARD TO HELL(CD-SINGEL ROWDY FARRAGO RF003)

06.06.06 står det på framsidan av skivan och jag vet inte om det är en hyllning till satan eller vad det är? Gamla Destructors har gjort ännu en skiva med två låtar på , första låten är en ganska trevlig sak fast med ett sound som känns ganska intetsägande. Som om Anti-Nowhere League hade gått på nedåttjack. Långsam punkrock med rå sångare.  The neighbour of the beast heter baksidan och även den handlar om satan, den är lite snabbare och den gillar jag bättre.  29/6-06

******

DESTRUCTORS 666-FAST FAST FORWARD TO HELL(CD-SINGEL ROWDY FARRAGO RF003)

06.06.06 it is called and I don´t know if it's a tribute to Satan or the devil. Old Destructors have done another record with two songs on it, the first song is a really nice thing which feels nothing to me. As if Anti-Nowhere League have gone on some drugs which have taken them down. Slow punkrock with a raw singer. The neighbour of the beast it's the b-side named and that one is about satan also but it's a little bit faster and I like it better. 29/6-06

DESTRUCTORS 666/THE RUINED-PLUS LA CHANGE POUR LA MEME CHOSE(MINI-CD)

Efter vad jag förstår så är Destructors tillbaka med ett delvis nytt namn. Här delar de skiva tillsammans med Ruined och de är tillbaks på riktigt känns det som. De kör på i sin ganska udda stil som de nästan har patent på.  Udda trumspel och en lite udda stil överhuvudtaget. Ruined däremot kör på i gamla invanda punkspår och man sjunger gärna med i deras underbara punkrock som går ganska fort och som är väldigt melodiös på ett trevligt sätt. Ruined är nästan lite bättre än Destructors666 på denna skiva även om Destructors gör en riktigt bra version av Stooges gamla 1969, riktigt annorlunda faktiskt.  19/4-06

*******

DESTRUCTORS 666/THE RUINED-PLUS LA CHANGE POUR LA MEME CHOSE(MINI-CD)

After what I have understood so is Destructors back with a little bit new name. Here they split a record together with Ruined and they´re back in real it feels like, They go on in their odd style which they almost got a patent on. Odd drumstyles and a little bit odd overall. Ruined go on in old used punkstyle and you really want to sing along in their wonderful punkrock which goes really fast and which is really melodic in a good way. Ruined is almost better than Destructors666 on this record even if Destructors do a really good version of Stooges old 1969, really different actually. 19/4-06