DESOLATION ANGELS-KING(CD-DISSONANCE RECORDS)

 

Första låten heter Doomsday men det är ingen domedagsstämning på låten tycker jag för inledningsvis är de ten ganska glad melodislinga som ackompanjerar låten. Powermetal visst är det och med en sångare som vet hur man ska låta. Men det som slår mig ganska mycket är att gitarristen gillar att spela melodislingor på sin gitarr och det gör Desolation Angels lite annorlunda i soundet. Just den typen av gitarrer påminner mig om Thinlizzy på ett behagligt sätt så den här skivan får mig att tycka det är en skiva som jag kommer att återkomma till då och då. För det finns faktiskt lite mer tyngd på skivan än vi är vana vid när det gäller powermetal och jag kommer att tänka på ungdomen för jag tycker ändå att det låter lite 70-tal på samma gång som det låter modernt! 12/1-2018


*******

DESOLATION ANGELS-KING(CD-DISSONANCE RECORDS)

The first song is called Doomsday but it's not a doomsdayatmosphere on the song I think for the first time they are pretty happy melodies that accompany the song. Powermetal sure it is that and with a singer who knows how to sound. But what matters to me is that the guitarist likes to play melody tracks on his guitar and it makes Desolation Angels a little different in the sound. Just that kind of guitars reminds me of Thinlizzy in a comfortable way so this disc makes me think it's a disc that I will come back to from time to time. Because there is actually a bit more weight on the disc than we are used to in terms of powermetal and I will think of the youth because I still think it sounds a little 70's at the same time as it sounds modern! 12/1-2018